> Минская область > Дзержинский район
Новосёлки Великие. Винокурня

Дзержинский район - достопримечательности

Дзержинский район: Новые фото

деревня Станьково - Церковь Святого Николая Чудотворца Церковь Святого Николая Чудотворца

деревня Станьково Фотографии добавил(а) Галина Рачко

город Дзержинск (Койданово) - Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

город Дзержинск (Койданово) Фотографии добавил(а) Тихий Дмитрий

деревня Новосёлки Великие - Усадьба Костровицких Усадьба Костровицких

деревня Новосёлки Великие Фотографии добавил(а) Кастусь Шыталь

деревня Станьково - Усадебно-парковый ансамбль Чапских Усадебно-парковый ансамбль Чапских

деревня Станьково Фотографии добавил(а) Natallia Ulasava

деревня Станьково - Пейзажи Пейзажи

деревня Станьково Фотографии добавил(а) Natallia Ulasava

деревня Новосёлки Великие - Кладбище старое католическое Кладбище старое католическое

деревня Новосёлки Великие Фотографии добавил(а) Воля Сямашка

деревня Боровое - Часовня-усыпальница Дыбовских Часовня-усыпальница Дыбовских

деревня Боровое Фотографии добавил(а) Воля Сямашка

деревня Дягильно - Кладбище семейства Янушкевичей Кладбище семейства Янушкевичей

деревня Дягильно Фотографии добавил(а) Воля Сямашка

деревня Волма - Мельница водяная Мельница водяная

деревня Волма Фотографии добавил(а) Andrus Kozel

деревня Волма - Усадебно-парковый ансамбль Ваньковичей Усадебно-парковый ансамбль Ваньковичей

деревня Волма Фотографии добавил(а) Віктар Валынец

город Дзержинск (Койданово) - Костёл Святой Анны Костёл Святой Анны

город Дзержинск (Койданово) Фотографии добавил(а) Алена Паўлоўская

деревня Скирмантово -  Гора Святая (Дзержинского) Гора Святая (Дзержинского)

деревня Скирмантово Фотографии добавил(а) Алена Паўлоўская

Утраченное наследие | фото

город Дзержинск (Койданово) - Кальвинский сбор Кальвинский сбор

город Дзержинск (Койданово) Фотографии добавил(а) Александр пинчук

деревня Волма - Костёл Пресвятой Девы Марии Костёл Пресвятой Девы Марии

деревня Волма Фотографии добавил(а) Тихий Дмитрий

деревня Татарщина - Усадьба Ленских Усадьба Ленских

деревня Татарщина Фотографии добавил(а) К. Шастоўскі

деревня Гарутишки - Церковь Святых Апостолов Петра и Павла Церковь Святых Апостолов Петра и Павла

деревня Гарутишки Фотографии добавил(а) К. Шастоўскі

Комментарии

Informację o Funduszu Szpitalnym przy Parafii Wołmiańskiej. 23.09.1790

Opisanie Szpitalu przy Kościele Parafialnym Wołmiańskim będącego, w prawdziwych odpowiedziach na wszystkie w listach schematów zapytaniach Najjaśniejszych Sejmujących stanów i Prześwietnej Administracji Wileńskiej.
Tegoż dnia 23 7bra 1790 ...
Kościół w Wołmie

Losy jego są dramatyczne, tak jak losy setek innych świątyń w Białorusi.

W 1751 roku na wysokim wzgórzu, w historycznym centrum wioski, w którym to miejscu według legendy pochowano zabitego przez kniazia Sidorczajło pary narzeczonych - Wołmy i Naliba, starając się bronić i chroni...
Wołma powiat miński. Pan Andrzej Czarnogórski, tak opisuje warunki, w jakich się znajdują katolicy wołmiańscy . Miasteczko Wołma, w gminie rubieżewickiej jest odległe od najbliższych miasteczek Iwieńca o 14, Rakowa - 15, Kojdanowa - 26 i Rubieżewicz -30 wiorst. Są tu 2 szkoły rosyjskie, lekarz gminny , monopol i cerkiew pra...
Z inicjatywy wojennego naczelnika Wileńskiego powiatu kniazia N.N. Chowańskiego rozpoczęto masowe nawracanie katolików (na prawosławie- ZW) za pomocą rozdawania państwowej ziemi. Procedura przejścia z katolicyzmu na prawosławie nosiła wyłącznie prawny charakter: wymagała tylko zobowiązania do obowiązkowego wyznawania wiary ...
По инициативе военного начальника Виленского уезда князя Н. Н. Хованского начали осуществляться массовые обращения католиков с помощью раздачи казенных земель. Процедура присоединения из католичества к православию носила сугубо юридический характер: выдавалась лишь подписка с обязательством исповедовать православную веру. По замечанию одного из местных чиновников: "Православное духовенство получил...
"Goniec Wileński" nr 145  z dnia 01.07.1909r.

Z powiatu mińskiego
W powiecie mińskim, liczącym 147.000 mieszkańców na przestrzeni 4.579 wiorst kwadratowych, po roku 1865 zabrano na cerkwie lub zamknięto kościoły następujące:
W Mińsku. Kościół i klasztor Bernardynów (dziś koszary i archiwum guberni), ...
Адлюстраваныя на фота надгробкі знаходзяццавось тут: 53.741286, 27.117874

Па каардынатах 53° 43'43.68"N, 27° 7'10.96"E знаходзяцца супольна каталіцка-праваслаўныя пахаванні з Вялікіх і Малых Навасёлак....
Proszę podać więcej info o pałacu Kostrowickich - kto jest autorem remontu, kto autorem kolorystyki, co to za pasy na elewacji - bonie, siding, deska?...
Помнік Юзафа Абламовіча знайшоўся на старых могліцах у Койданаве ў 2014 годзе.
Nagrobek Juzefa Abłamowicza odnaleziony został na starym cmentarzu w Kojdanowie w 2014 roku.

Ś. P.
Józef syn Karola
Abłamowicz
obywatel ziemski
doktor medycyny
urodził się
d. 1 stycznia 1804 r.
umarł
d. 10 kwietn...
„Polska Zbrojna” nr 97 z dn. 7.04.1933r. Informowała: W miasteczku Wołma
Dzień imienin Pierwszego Marszałka Polski w roku bieżącym obchodzony był bardzo uroczyście. Już w dniu 18 marca wieczorem nieduże miasteczko Wołma, położone przy samej granicy wschodniej państwa , przybrało odświętny wygląd: wszystkie...