> Minsk region > Kojdanaŭ (Dziaržynsk) county
Baravoje. The tomb of Dybowski

Kojdanaŭ (Dziaržynsk) county - landmarks and tourist attractions

Kojdanaŭ (Dziaržynsk) county: New pictures

Stańkava village - Orthodox church of St. Nicholas Orthodox church of St. Nicholas

Stańkava village Photos added by Галина Рачко

Dziaržynsk (Kojdanava) town - Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Dziaržynsk (Kojdanava) town Photos added by Тихий Дмитрий

Navasiołki Vialikija village - Manor of Kastravicki Manor of Kastravicki

Navasiołki Vialikija village Photos added by Кастусь Шыталь

Stańkava village - Manor of Czapski Manor of Czapski

Stańkava village Photos added by Natallia Ulasava

Stańkava village - Landscapes Landscapes

Stańkava village Photos added by Natallia Ulasava

Navasiołki Vialikija village - cemetery Old Catholic cemetery Old Catholic

Navasiołki Vialikija village Photos added by Воля Сямашка

Baravoje village - The tomb of Dybowski The tomb of Dybowski

Baravoje village Photos added by Воля Сямашка

Dziahilna village - cemetery of Januszkiewicz family cemetery of Januszkiewicz family

Dziahilna village Photos added by Воля Сямашка

Vołma village - Water-mill Water-mill

Vołma village Photos added by Andrus Kozel

Vołma village - Manor of Wańkowicz Manor of Wańkowicz

Vołma village Photos added by Віктар Валынец

Dziaržynsk (Kojdanava) town - Catholic church of St. Anne Catholic church of St. Anne

Dziaržynsk (Kojdanava) town Photos added by Алена Паўлоўская

Skirmantava village -  Holy Hill Holy Hill

Skirmantava village Photos added by Алена Паўлоўская

Lost heritage | Photo

Dziaržynsk (Kojdanava) town - Calvinist church Calvinist church

Dziaržynsk (Kojdanava) town Photos added by Александр пинчук

Vołma village - Catholic church Catholic church

Vołma village Photos added by Тихий Дмитрий

Tatarščyna village - Manor of Łęski Manor of Łęski

Tatarščyna village Photos added by К. Шастоўскі

Haruciški village - Orthodox church of St. Peter and St. Paul Orthodox church of St. Peter and St. Paul

Haruciški village Photos added by К. Шастоўскі

Comments

Wołma powiat miński. Pan Andrzej Czarnogórski, tak opisuje warunki, w jakich się znajdują katolicy wołmiańscy . Miasteczko Wołma, w gminie rubieżewickiej jest odległe od najbliższych miasteczek Iwieńca o 14, Rakowa - 15, Kojdanowa - 26 i Rubieżewicz -30 wiorst. Są tu 2 szkoły rosyjskie, lekarz gminny , monopol i cerkiew pra...
Z inicjatywy wojennego naczelnika Wileńskiego powiatu kniazia N.N. Chowańskiego rozpoczęto masowe nawracanie katolików (na prawosławie- ZW) za pomocą rozdawania państwowej ziemi. Procedura przejścia z katolicyzmu na prawosławie nosiła wyłącznie prawny charakter: wymagała tylko zobowiązania do obowiązkowego wyznawania wiary ...
По инициативе военного начальника Виленского уезда князя Н. Н. Хованского начали осуществляться массовые обращения католиков с помощью раздачи казенных земель. Процедура присоединения из католичества к православию носила сугубо юридический характер: выдавалась лишь подписка с обязательством исповедовать православную веру. По замечанию одного из местных чиновников: "Православное духовенство получил...
"Goniec Wileński" nr 145  z dnia 01.07.1909r.

Z powiatu mińskiego
W powiecie mińskim, liczącym 147.000 mieszkańców na przestrzeni 4.579 wiorst kwadratowych, po roku 1865 zabrano na cerkwie lub zamknięto kościoły następujące:
W Mińsku. Kościół i klasztor Bernardynów (dziś koszary i archiwum guberni), ...
Адлюстраваныя на фота надгробкі знаходзяццавось тут: 53.741286, 27.117874

Па каардынатах 53° 43'43.68"N, 27° 7'10.96"E знаходзяцца супольна каталіцка-праваслаўныя пахаванні з Вялікіх і Малых Навасёлак....
Proszę podać więcej info o pałacu Kostrowickich - kto jest autorem remontu, kto autorem kolorystyki, co to za pasy na elewacji - bonie, siding, deska?...
Помнік Юзафа Абламовіча знайшоўся на старых могліцах у Койданаве ў 2014 годзе.
Nagrobek Juzefa Abłamowicza odnaleziony został na starym cmentarzu w Kojdanowie w 2014 roku.

Ś. P.
Józef syn Karola
Abłamowicz
obywatel ziemski
doktor medycyny
urodził się
d. 1 stycznia 1804 r.
umarł
d. 10 kwietn...
„Polska Zbrojna” nr 97 z dn. 7.04.1933r. Informowała: W miasteczku Wołma
Dzień imienin Pierwszego Marszałka Polski w roku bieżącym obchodzony był bardzo uroczyście. Już w dniu 18 marca wieczorem nieduże miasteczko Wołma, położone przy samej granicy wschodniej państwa , przybrało odświętny wygląd: wszystkie...
Доброй ночи. Скажите пожалуйста можно ли где не будь узнать. Биографию моего прадедушки. Который жил в Дзержинском районе в деревне Глухое Перхурова и был сожон во время второй мировой войны фашистами. Кем он был, кто по национальности и захоронен ли в братской магиле во зле деревни Фрунзе. Заключался ли брак в костёле. Спасибо.
...
фольварк этот носил название Ореховка...