> Минская область > Воложинский район
Ивенец. Кладбище старое католическое. Часовня

Воложинский район - деревни Воложинского района: достопримечательности и туристические объекты

Воложинский район: Новые фото

усадьба Вялое (Рудня) - Дворцово-парковый ансамбль Тышкевичей Дворцово-парковый ансамбль Тышкевичей

усадьба Вялое (Рудня) Фотографии добавил(а) Zmitser Savelyeu

местечко Камень - Замчище Замчище

местечко Камень Фотографии добавил(а) Zmitser Savelyeu

деревня Клим -  Камень с Камень с "Германским Орлом"

деревня Клим Фотографии добавил(а) Друпаў Аляксей

местечко Ивенец -  Казармы Казармы

местечко Ивенец Фотографии добавил(а) Zbigniew Wołocznik

деревня Лютошь - Кладбище военное времен 1-й мировой войны Кладбище военное времен 1-й мировой войны

деревня Лютошь Фотографии добавил(а) Друпаў Аляксей

деревня Клим - Кладбище военное времен 1-й мировой войны Кладбище военное времен 1-й мировой войны

деревня Клим Фотографии добавил(а) Друпаў Аляксей

деревня Лоск - Церковь Святого Георгия Победоносца Церковь Святого Георгия Победоносца

деревня Лоск Фотографии добавил(а) Алена Паўлоўская

местечко Ивенец - В местечке В местечке

местечко Ивенец Фотографии добавил(а) Алена Паўлоўская

местечко Ивенец - Синагога Синагога

местечко Ивенец Фотографии добавил(а) Алена Паўлоўская

местечко Ивенец - Костёл Святого Архангела Михаила и кляштор францисканцев Костёл Святого Архангела Михаила и кляштор францисканцев

местечко Ивенец Фотографии добавил(а) Алена Паўлоўская

местечко Ивенец - Костёл Святого Алексея Костёл Святого Алексея

местечко Ивенец Фотографии добавил(а) F. Czarnowski

деревня Дубина Юрздыцкая - Церковь Святого Георгия Победоносца Церковь Святого Георгия Победоносца

деревня Дубина Юрздыцкая Фотографии добавил(а) Мікалай Ганчароў

Утраченное наследие | фото

местечко Ивенец - Церковь Церковь

местечко Ивенец Фотографии добавил(а) К. Шастоўскі

город Воложин - Костёл и кляштор бернардинцев Костёл и кляштор бернардинцев

город Воложин Фотографии добавил(а) Шулаеў Андрэй

деревня Богданово - Костёл Святого Архангела Михаила Костёл Святого Архангела Михаила

деревня Богданово Фотографии добавил(а) К. Шастоўскі

местечко Ивенец - Костёл Святой Троицы Костёл Святой Троицы

местечко Ивенец Фотографии добавил(а)

местечко Раков - Усадебно-парковый ансамбль Здеховских Усадебно-парковый ансамбль Здеховских

местечко Раков Фотографии добавил(а) Anna Ostrowska

деревня Богданово - Усадьба Рушчицев Усадьба Рушчицев

деревня Богданово Фотографии добавил(а) К. Шастоўскі

Комментарии

„Kurier Warszawski” nr 144 z dnia 26.05.1909 r. informował:

W Iwieńcu, powiecie mińskim, zmarł świętej pamięci dr. Aleksander Grużewski. Po skończeniu Uniwersytetu Warszawskiego przez lat kilkanaście praktykował w Warszawie. Zmuszony okolicznościami do opuszczenia Warszawy, osiadł w miasteczku Puchowiczach, a następnie mi...
Dziennik Urzędowy Województwa Nowogródzkiego nr 2 z dn. 28.02.1925 r. opublikował ogłoszenie następującej treści: Podaje się do wiadomości, że w Urzędach Pocztowych w Bohdanowie (pow. wołożyński) i Iwieńcu (powiat stołpecki) zaprowadzono służbę telegraficzną i telefoniczną bez przerwy w d...
" Żołnierz Polski nr 19 z dnia 12.05.1929r. zmieścił informację o walce żołnierzy z jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza ze skutkami powodzi.

Z ŻYCIA KOP. Akcja przeciwpowodziowa oddziałów KOP
Na odcinku kompanii Mikołajewszczyzna w dalszym ciągu wre praca oddziału pionierskiego 2 brygady KOP, któremu wysłano do...
Jak informowało "Życie Nowogródzkie” z dnia 26 II 1928, w dniu 8.02.1928 odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału Straży Pożarnej w Kamieniu gm. Iwienieckiej.

Do zarządu weszli panowie:
Reut Michał,
Lipnicki Kazimierz,
Draganowicz Feliks,
Wysocki Mikołaj,
Pietraszkiewicz Józef,
Jastrzębski Stefan,
Roman ...
"Kurier Wileński" nr 23 z dnia 29.01.1928 r.zamieścił informację o działalności Związku Strzeleckiego na terenie powiatu wołożyńskiego.

Kronika Wołożyńska
- Rozwój Związku Strzeleckiego.
Strzelec na tutejszym terenie nie przejawiał do niedawna żadnej działalności. Z chwilą jednak przydz...
„Zbrojna Polska” nr 264 Warszawa dnia 24.09.1937 r.

Dom Ludowy imienia Pierwszego Marszałka Polski
W miasteczku Iwieniec powiat wołożyński w roku 1934 zaprojektowano wybudowanie domu ludowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Miał to być pomnik pracy ku czci Wodza narodu.
Po założeniu fundamentów roboty budowlane przerwano....
„Zbrojna Polska” nr 266, Warszawa z dnia 18.10.1930 r.

Ogłoszenie

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 19.09.1930 r. pod nr 573 wciągnięto następujący wpis: Rejestr Handlowy Sp. III. 573 Firma „Spółdzielnia Spożywcza 6 Baonu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu z odpowiedzialnością udziałami...
Informacja dotycząca powrotu o.o. franciszkanów do Iwieńca na podstawie książki Zdzisława Gogola OFMConv. pt "Dzieje franciszkańskiej Prowincji Św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 1918 -1939" - Wydawnictwo UNUM Kraków 2011

Inicjatorem procesu rewindykacyjnego klasztoru i kościoła w Iwieńcu był ordynariusz mińsk...


WIARUS nr 30 , Warszawa dnia 27.07.1935r.
Dzwon imienia Marszałka Piłsudskiego w Iwieńcu.

Garnizon „Iwieniec” korzysta z kościoła pod wezwaniem św. Michała
Archanioła w Iwieńcu, jako ze swego kościoła garnizonowego. Kościół
ten od roku 1917 pozbawiony był dzwonów, skonfiskowanych w czasie wojny<...
Gazeta Polska nr 109 z dnia 22.04.1938 r.

Pożegnanie opuszczających szeregi kopistów

Wołożyn, 21.04.1938r. W miasteczku Iwieńcu, powiatu wołożyńskiego , miejscowe organizacje społeczne oraz młodzież, zorganizowały pożegnanie dla odchodzacych do domu żołnierzy KOP z miejscowego garnizonu.

Podobn...

Города и деревни


Найди свои корни
Поиск предков, родственников в Беларуси, Литве, Польше

Реклама