> Минская область > Воложинский район
Богданово. Усадьба Рушчицев

Воложинский район - деревни Воложинского района: достопримечательности и туристические объекты

Воложинский район: Новые фото

местечко Ивенец -  Казармы Казармы

местечко Ивенец Фотографии добавил(а) Zbigniew Wołocznik

местечко Ивенец - В местечке В местечке

местечко Ивенец Фотографии добавил(а) F. Czarnowski

местечко Ивенец - Костёл Святого Алексея Костёл Святого Алексея

местечко Ивенец Фотографии добавил(а) F. Czarnowski

местечко Ивенец - Костёл Святого Архангела Михаила и кляштор францисканцев Костёл Святого Архангела Михаила и кляштор францисканцев

местечко Ивенец Фотографии добавил(а) F. Czarnowski

деревня Дубина Юрздыцкая - Церковь Святого Георгия Победоносца Церковь Святого Георгия Победоносца

деревня Дубина Юрздыцкая Фотографии добавил(а) Мікалай Ганчароў

деревня Кривичи Великие - Церковь Святого Александра Невского Церковь Святого Александра Невского

деревня Кривичи Великие Фотографии добавил(а) Мікалай Ганчароў

урочище Одровонж - Усадебно-парковый ансамбль Хрептовичей Усадебно-парковый ансамбль Хрептовичей

урочище Одровонж Фотографии добавил(а) Друпаў Аляксей

местечко Раков - Церковь Преображения Господня Церковь Преображения Господня

местечко Раков Фотографии добавил(а) TiT

местечко Раков - Костёл Пресвятой Девы Марии Костёл Пресвятой Девы Марии

местечко Раков Фотографии добавил(а) TiT

местечко Раков - Кладбище еврейское Кладбище еврейское

местечко Раков Фотографии добавил(а) Жилко Виталий

местечко Раков - Костёл Святой Анны. Католическое кладбище Костёл Святой Анны. Католическое кладбище

местечко Раков Фотографии добавил(а) Жилко Виталий

местечко Раков - Кладбище старое православное Кладбище старое православное

местечко Раков Фотографии добавил(а) Жилко Виталий

Утраченное наследие | фото

местечко Ивенец - Церковь Церковь

местечко Ивенец Фотографии добавил(а) К. Шастоўскі

город Воложин - Костёл и кляштор бернардинцев Костёл и кляштор бернардинцев

город Воложин Фотографии добавил(а) Шулаеў Андрэй

деревня Богданово - Костёл Святого Архангела Михаила Костёл Святого Архангела Михаила

деревня Богданово Фотографии добавил(а) К. Шастоўскі

местечко Ивенец - Костёл Святой Троицы Костёл Святой Троицы

местечко Ивенец Фотографии добавил(а)

местечко Раков - Усадебно-парковый ансамбль Здеховских Усадебно-парковый ансамбль Здеховских

местечко Раков Фотографии добавил(а) Anna Ostrowska

деревня Богданово - Усадьба Рушчицев Усадьба Рушчицев

деревня Богданово Фотографии добавил(а) К. Шастоўскі

Комментарии

"Kurier Wileński" nr 23 z dnia 29.01.1928 r.zamieścił informację o działalności Związku Strzeleckiego na terenie powiatu wołożyńskiego.

Kronika Wołożyńska
- Rozwój Związku Strzeleckiego.
Strzelec na tutejszym terenie nie przejawiał do niedawna żadnej działalności. Z chwilą jednak przydz...
„Zbrojna Polska” nr 264 Warszawa dnia 24.09.1937 r.

Dom Ludowy imienia Pierwszego Marszałka Polski
W miasteczku Iwieniec powiat wołożyński w roku 1934 zaprojektowano wybudowanie domu ludowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Miał to być pomnik pracy ku czci Wodza narodu.
Po założeniu fundamentów roboty budowlane przerwano....
„Zbrojna Polska” nr 266, Warszawa z dnia 18.10.1930 r.

Ogłoszenie

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 19.09.1930 r. pod nr 573 wciągnięto następujący wpis: Rejestr Handlowy Sp. III. 573 Firma „Spółdzielnia Spożywcza 6 Baonu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu z odpowiedzialnością udziałami...
Informacja dotycząca powrotu o.o. franciszkanów do Iwieńca na podstawie książki Zdzisława Gogola OFMConv. pt "Dzieje franciszkańskiej Prowincji Św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 1918 -1939" - Wydawnictwo UNUM Kraków 2011

Inicjatorem procesu rewindykacyjnego klasztoru i kościoła w Iwieńcu był ordynariusz mińsk...


WIARUS nr 30 , Warszawa dnia 27.07.1935r.
Dzwon imienia Marszałka Piłsudskiego w Iwieńcu.

Garnizon „Iwieniec” korzysta z kościoła pod wezwaniem św. Michała
Archanioła w Iwieńcu, jako ze swego kościoła garnizonowego. Kościół
ten od roku 1917 pozbawiony był dzwonów, skonfiskowanych w czasie wojny<...
Gazeta Polska nr 109 z dnia 22.04.1938 r.

Pożegnanie opuszczających szeregi kopistów

Wołożyn, 21.04.1938r. W miasteczku Iwieńcu, powiatu wołożyńskiego , miejscowe organizacje społeczne oraz młodzież, zorganizowały pożegnanie dla odchodzacych do domu żołnierzy KOP z miejscowego garnizonu.

Podobn...
Dziennik Wileński – Głos Wileński nr 267 z dnia 28.08.1937 r.

Dom Ludowy w Iwieńcu buduje wojsko
Jeszcze w 1934 r. w miasteczku granicznym Iwieniec zaprojektowano budowę domu ludowego, na pamiątkę 15-lecia Niepodległości.
Po założeniu fundamentów robotę przerwano. Wielkie zapowiedzi zostały tylko bezwartościo...
Kościoły Iwieńca

Kościół Świętej Trójcy w Iwieńcu

Aleksander Adamowicz Jaroszewicz w czasopiśmie "Ave Maria" w nr 2 z 2001 r. poinformował, że na początku XX wieku w centrum Iwieńca stał gotycki kościół Świętej Trójcy, w którym przechowywano cudowny obraz Matki Bo&...
W książce "Kartka z dziejów Kościół Katolicki w Rosyi - Biskupstwo mińskie" wyd.Kraków 1889r. czytamy:

Dekanat miński w powiecie.

Kamień, starodawna nędzna mieścina w zachodniej stronie powiatu mińskiego nad rzeczką Kamionką, przy drodze idącej z Iwieńca do Nalibok. Kościół farny, pie...
W książce "Kartka z dziejów kościoła katolickiego w Rosyji, Spisał według źródeł wiarygodnych Sułkowski Wincenty A. Biskupstwo mińskie" - Kraków 1889 r. czytamy:

Iwieniec miasteczko nad rzeką Wołmą o 4 mile od Mińska, niegdyś dziedzictwo parowiekowe Sołłohubów, od 1810 r. własno...

Города и деревни


Найди свои корни
Поиск предков, родственников в Беларуси, Литве, Польше

Реклама