> obwód witebski > rejon brasławski > miasteczko Widze > Kościół Narodzenia NMP
Widze. Kościół Narodzenia NMP
Widze. Kościół Narodzenia NMP

Widze | Kościół Narodzenia NMP - zdjęcia

Rok budowy (przebudowy): 1914
Współrzędne geograficzne:
55 23'39.25"N, 26 37'37.63"E

Albumy zdjęć

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Kościół Św. Trójcy w Widzach Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Fasada główna Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Dzwon kościelny Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Ołtarz główny Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Fasada główna Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Apsyda i transept Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Kościół Św. Trójcy w Widzach Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Nawa główna Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Fragment fasady bocznej Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Krzyż przed kościołem Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Fasada główna Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Widok apsydy Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Fragment Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Fasada boczna Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Fragment - transept i kaplica boczna Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Chór Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Wieże Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Fragment fasady bocznej - apsyda i transept Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Kościół z oddali Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Fasada główna, wieże Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Fragment fasady głównej Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Portal główny i okno z rozetą Foto © . |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © . | Data wykonania: 15.06.2011

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © . | Data wykonania: 15.06.2011

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © . | Data wykonania: 15.06.2011

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © . | Data wykonania: 15.06.2011

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © | Data wykonania: 19.08.2016

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © | Data wykonania: 19.08.2016

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © | Data wykonania: 19.08.2016

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © | Data wykonania: 19.08.2016

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © | Data wykonania: 19.08.2016

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © | Data wykonania: 19.08.2016

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © | Data wykonania: 19.08.2016

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © | Data wykonania: 19.08.2016

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © mieczysław supron | Data wykonania: 1915

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © | Data wykonania: i 2018

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © | Data wykonania: i 2018