> obwód witebski > rejon brasławski > miasteczko Widze > Kościół Narodzenia NMP
Widze. Kościół Narodzenia NMP
Widze. Kościół Narodzenia NMP

Kościół Narodzenia NMP | Widze

Rok budowy (przebudowy): 1914
Współrzędne geograficzne:
55 23'39.25"N, 26 37'37.63"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Kościół Św. Trójcy w Widzach Foto © |

Widze. Kościół Narodzenia NMP

Fasada główna Foto © . |

Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy

Pierwszy kościół rzymskokatolicki w Widzach został wzniesiony w 1481 roku przez synów jednego z założycieli miasteczka Cwietka i Hanusza Dowgirdowiczów.

Na początku XX wieku istniała tu drewniana świątynia, zbyt mała na potrzeby parafii, która już w drugiej połowie XIX wieku liczyła 13 tysięcy wiernych i należała do największych w guberni kowieńskiej.

Obecny, neogotycki kościół Św. Trójcy zbudowano z czerwonej cegły w latach 1909-14. Działania wojenne lat 1915-18 zniszczyły świątynię; została odbudowana w latach dwudziestych.

W 1948 roku władze odebrały wiernym kościół, który był odtąd używany jako magazyn lnu, a następnie jako hala sportowa. Odzyskano go dla kultu w 1989 roku.

Jest to budowla trójnawowa, z transeptem, wielobocznie zamkniętym prezbiterium oraz dwiema zakrystiami. Dominujący akcent stanowią dwie wysokie wieże flankujące fasadę, nakryte spiczastymi dachami. Należą one do najwyższych wież kościelnych na Białorusi (59 m wysokości), zdecydowanie górują nad niską zabudową miasteczka i widoczne są z bardzo daleka.

Pomiędzy nimi wznosi się zębaty fronton; podobne frontony zdobią szczyty transeptu. W wejściu ostrołukowy portal, nad którym znajduje się duże okno ozdobione misterną rozetą.

Ściany boczne, prezbiterium oraz narożniki wież i transeptu wzmacniają masywne, schodkowe szkarpy. Krawędź dachu zdobią liczne pinakle. W ścianach kościoła widać wmurowane w kilku miejscach pociski artyleryjskie z okresu I wojny światowej.

W pobliżu znajduje się dwukondygnacyjny, ceglany budynek dawnej plebanii, w którym obecnie mieści się szpital. Na obrzeżu miasteczka zachowały się ruiny murowanej kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, zbudowanej w 1863 roku.

Grzegorz Rąkowski
Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny, Rewasz, Warszawa 2000
(A.O.)


Wiadomości