> > > ̳ >
̳.
̳.

| ̳

̳.

Dachnowicz Haciski Wieku lat 63 Zm. 1882 r. Stycz.16 Prosi o westchnienie Do Boga © Dominik Abłamowicz |

̳.

© Dominik Abłamowicz |

̳.

© Dominik Abłamowicz |