> > > >
.
.

|

.

Tu spoczywa z dwoma synami Zygmuntem i Aleksandrem Jozefa Protasewiczowa. 13 listopada 1875 r. © . |

.

S.P. Antoni Tarabicki i Karolina ze Snitkow Tarabicka © . |

.

. © . |