> okręg wileński > gmina rejonowa Wilno > miasto Wilno > Cmentarz na Lipówce (Eufrozynski)
Wilno. Cmentarz na Lipówce (Eufrozynski)
Wilno. Cmentarz na Lipówce (Eufrozynski)

Cmentarz na Lipówce (Eufrozynski) | Wilno

Współrzędne geograficzne:
54 39'53.92"N, 25 17'46.15"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Wilno. Cmentarz na Lipówce (Eufrozynski)

Pomnik nagrobny księcia Aleksandra Szczerbatowa (+1906) Foto © . |

Wilno. Cmentarz na Lipówce (Eufrozynski)

Cmentarz prawosławny na Lipówce w Wilnie. Pomnik nagrobny; w tle kopuła cerkwi cmentarnej Św. Eufrozyny Foto © . |

Wilno. Cmentarz na Lipówce (Eufrozynski)

Cmentarz Foto © . |

Cmentarz prawosławny w Wilnie

Położony na zalesionym wzgórzu o malowniczej rzeźbie terenu, nazywanym Górą Kossobudzką, za dawną rogatką miejską na Lipówce. Choć istniał już od 1796 roku, zalegalizowany w roku 1815.

Staraniem znanego wileńskiego kupca, Tichona Zajcewa został ogrodzony w roku 1832. Jego też fundacji jest klasycystyczny zespół bramy z przyległym szpitalikiem dla ubogich i domkiem dozorcy. Na jednym z budynków wmurowano tablicę upamiętniającą akt fundacji. W roku 1837 Zajcew ufundował cerkiewkę w stylu rosyjsko-bizantyjskim pod wezwaniem św. Eufrozyny. W 1865 roku z polecenia Murawiewa wybudowano tu okazałe mauzoleum dla żołnierzy i oficerów rosyjskich, poległych w walce z buntownikami polskimi.

Budowle cmentarne tego starego cmentarza nie odbiegają stylem od wzniesionych na innych cmentarzach. Różnią się charakterem tylko stare kaplice nagrobne w formie sześcianu nakrytego daszkiem w kształcie ostrosłupa.

Spoczywają tu Wilnianie prawosławni; w największej liczbie Białorusini, także nieliczni Polacy. Są tu też groby rosyjskie, zwykle przebywających tu służbowo urzędników. Wśród pochowanych jest wielu znanych i zasłużonych dla Wilna.

Cmentarz prawosławny, jak i sąsiadujący z nim cmentarz staroobrzędowców zachowały się w bardzo dobrym stanie, oszczędzone od zniszczeń w latach powojennych.

A.O.
Na podstawie:
Juliusz Kłos, Wilno, Przewodnik Krajoznawczy, Wyd. Oddziału Wileńskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Wilno 1923
Edmund Małachowicz, Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996


Wiadomości