> okręg wileński > gmina rejonowa Wilno > miasto Wilno > Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy
Wilno. Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy
Wilno. Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy | Wilno

Rok budowy (przebudowy): > 1350 (1), 1514 (2), > 1738 (2)
Współrzędne geograficzne:
54 40'47.57"N, 25 17'19.58"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Wilno. Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy

Widok z ulicy Foto © . |

Wilno. Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy w Wilnie Foto © Władysław Zajączkowski |

Wilno. Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy

Fasada główna Foto © . |

Cerkiew św. Mikołaja w Wilnie

Ufundowana w roku 1514 przez wielkiego hetmana WKL, księcia Konstantego Ostrogskiego, została wzniesiona w stylu gotyckim. W roku 1609 przekazana unitom. Zniszczona przez pożary, w XVIII wieku odbudowana w stylu rokoka. Przypuszcza się, że architektem nadzorującym odbudowę był Jan Krzysztof Glaubitz. Stare ryciny ukazują ją z wysmukłą, rokokową wieżą.

W 1827 roku przekazana z powrotem duchowieństwu prawosławnemu. W 1865 roku przebudowana z nakazu Murawiewa w stylu rosyjsko-bizantyjskim. Wtedy też na ścianie cerkwi umieszczono tablicę-panegiryk Murawiewa.

W architekturze cerkwi do dziś widoczne są elementy gotyckie, jak sposób budowy ścian i inne charakterystyczne dla gotyku szczegóły wewnątrz budowli i na fasadzie. Widoczne też są elementy typowe dla polskiego budownictwa.

A.O.
Na podstawie:
Juliusz Kłos
Wilno, Przewodnik Krajoznawczy,
Wyd. Oddziału Wileńskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Wilno 1923
Tomas Venclova,
Wilno, R. Paknio Leidykla, Wilno, 2001, 2002