> okręg wileński > gmina rejonowa Wilno > miasto Wilno > Kościół Św. Rafała i klasztor Jezuitów
Wilno. Kościół Św. Rafała i klasztor Jezuitów
Wilno. Kościół Św. Rafała i klasztor Jezuitów

Kościół Św. Rafała i klasztor Jezuitów | Wilno

Rok budowy (przebudowy): 1702-30
Współrzędne geograficzne:
54 41'33.70"N, 25 16'43.75"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Wilno. Kościół Św. Rafała i klasztor Jezuitów

Fasada główna i boczna Foto © . |

Wilno. Kościół Św. Rafała i klasztor Jezuitów

Ołtarz główny Foto © |

Wilno. Kościół Św. Rafała i klasztor Jezuitów

Śnipiszki. Kościół Św. Rafała i kapliczka w pobliżu. Malarz Iwan Hrucki, 1848 r Foto © |

Kościół Św. Rafała Archanioła i klasztor jezuitów w Wilnie

Ufundowany przez Michała Koszyca i wybudowany w latach 1702-30. Zajęty przez armię napoleońską na magazyn, potem w roku 1832 przez władze carskie na koszary. Zwrócony wiernym w 1860 roku. Po kasacie zakonu jezuitów w roku 1773 klasztor został przekazany pijarom.

Kościół jest posadowiony w dzielnicy Śnipiszki, na stromym brzegu Wilii, na wprost Zielonego Mostu. Doskonale widoczny poprzez szeroki nurt rzeki, malowniczo góruje nad otoczeniem. Jest typowo barokowy, z wysokim dachem, symetrycznie obniżonym nad nawami. Fasada barokowa, dzielona poziomymi gzymsami. Wieńczy ją trójkątny szczyt i dwukondygnacyjne, rokokowe wieżyczki z pięknymi hełmami o wysokich latarniach.

Wnętrze trzynawowe; wyposażenie znacznie ucierpiało wskutek zniszczeń w XIX wieku. Ma wystrój barokowo-rokokowy. W ołtarzu głównym znajduje się cenny obraz Szymona Czechowicza przedstawiający św. Rafała Archanioła wznoszącego się do nieba, także wiele innych wartościowych obrazów.

Na pobliskim wzgórzu stała kapliczka ze statuą Chrystusa niosącego krzyż, zwanego Jezusem Śnipiskim. Zbierali się pod nią tłumnie ludzie na nabożeństwa. Została zburzona w czasach sowieckich.

A.O.
Na podstawie:
Juliusz Kłos, Wilno, Przewodnik Krajoznawczy, Wyd. Oddziału Wileńskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Wilno 1923
Tomas Venclova, Wilno, R. Paknio Leidykla, Wilno 2001, 2002