> okręg wileński > gmina rejonowa Wilno > miasto Wilno > Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy
Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy
Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy | Wilno

Rok budowy (przebudowy): 1694-1717
Współrzędne geograficzne:
54 42'1.74"N, 25 18'44.69"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Wnętrze kościoła na obrazie Wasilia Sadownikowa, 1846 r. Foto © |

Kościół Pana Jezusa i klasztor trynitarzy na Antokolu

Ufundowany przez księcia Jana Kazimierza Sapiehę i wybudowany w latach 1694-1717, prawie równocześnie z kościołem w Trynopolu. W tym samym czasie zbudowano niewielki klasztor trynitarzy. W klasztorze mieściło się kolegium zakonu i szkoła parafialna.

Kościół obrabowany i zniszczony przez armię francuską w 1812, został w 1864 roku zamieniony na cerkiew. Oszpecono fasadę dobudowując przedsionek. We wnętrzu zniszczono większość pięknych stiukowych rzeźb, ołtarzy i cennych nagrobków. W latach międzywojennych odzyskany i częściowo odrestaurowany. Klasztor przeznaczono na kliniki uniwersyteckie. Od 1993 jest tu seminarium duchowne.

Zbudowany w stylu późnego baroku przechodzącego w rokoko, o zbliżonym do koła (ośmiobocznym) planie świątyni. Nakryty dużą kopułą. Obok fasady dwie wieże o hełmach w kształcie ostrosłupa. Na fasadzie fryz, przedstawiający anioła trzymającego zakonnika i wykupionego z niewoli jeńca (jednym z celów zakonu trynitarzy było wydostawanie z niewoli muzułmańskiej jeńców chrześcijańskich). Niestety, widok fryzu utrudnia dobudowana kruchta.

Dekoracja rzeźbiarska wnętrza niezwykle delikatna i bogata, żywo przypomina wystrój kościoła Świętych Piotra i Pawła, choć jest nieco skromniejsza. Prawdopodobnie wykonana przez Pietro Peretti`ego. Siedem wspaniałych ołtarzy dopełniało pięknego wystroju wnętrza. W jednym z ołtarzy znajdowała się statua Pana Jezusa Antokolskiego, obecnie znajdująca się w kościele Świętych Piotra i Pawła (ołtarz Ecce Homo). Niestety, niewiele z pięknych ozdób pozostało do dzisiaj, a przywrócenie kościołowi pierwotnej szaty nie było już możliwe.

W kościele Pana Jezusa odbył się w 1840 roku ślub wielkiego polskiego kompozytora, Stanisława Moniuszki.

A.O.
Na podstawie:
Juliusz Kłos, Wilno, Przewodnik Krajoznawczy, Wyd. Oddziału Wileńskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Wilno 1923
Tomas Venclova, Wilno, R. Paknio Leidykla, Wilno 2001, 2002
Adam Dylewski, Wilno po polsku, Świat Książki 2007


Wiadomości