> obwód homelski > rejon łojowski

rejon łojowski - zabytki i pomniki

Wiadomości

Może ten pałac do mnie należy :D...
!!! . i .. i ., i .. i i , i i .. i , i .. : i . i i .I i. ...