> obwód miński > rejon dzierżyński
Dzierżyńsk (Kojdanów). Zbór kalwiński

rejon dzierżyński w zdjęciach