> obwód miński > rejon dzierżyński
Tatarszczyzna. Dwór Łęskich

rejon dzierżyński - komentarze, wiadomości

Wołma powiat miński. Pan Andrzej Czarnogórski, tak opisuje warunki, w jakich się znajdują katolicy wołmiańscy . Miasteczko Wołma, w gminie rubieżewickiej jest odległe od najbliższych miasteczek Iwieńca o 14, Rakowa - 15, Kojdanowa - 26 i Rubieżewicz -30 wiorst. Są tu 2 szkoły rosyjskie, lekarz gminny , monopol i cerkiew pra...
Z inicjatywy wojennego naczelnika Wileńskiego powiatu kniazia N.N. Chowańskiego rozpoczęto masowe nawracanie katolików (na prawosławie- ZW) za pomocą rozdawania państwowej ziemi. Procedura przejścia z katolicyzmu na prawosławie nosiła wyłącznie prawny charakter: wymagała tylko zobowiązania do obowiązkowego wyznawania wiary ...
По инициативе военного начальника Виленского уезда князя Н. Н. Хованского начали осуществляться массовые обращения католиков с помощью раздачи казенных земель. Процедура присоединения из католичества к православию носила сугубо юридический характер: выдавалась лишь подписка с обязательством исповедовать православную веру. По замечанию одного из местных чиновников: "Православное духовенство получил...
"Goniec Wileński" nr 145  z dnia 01.07.1909r.

Z powiatu mińskiego
W powiecie mińskim, liczącym 147.000 mieszkańców na przestrzeni 4.579 wiorst kwadratowych, po roku 1865 zabrano na cerkwie lub zamknięto kościoły następujące:
W Mińsku. Kościół i klasztor Bernardynów (dziś koszary i archiwum guberni), ...
Адлюстраваныя на фота надгробкі знаходзяццавось тут: 53.741286, 27.117874

Па каардынатах 53° 43'43.68"N, 27° 7'10.96"E знаходзяцца супольна каталіцка-праваслаўныя пахаванні з Вялікіх і Малых Навасёлак....
Proszę podać więcej info o pałacu Kostrowickich - kto jest autorem remontu, kto autorem kolorystyki, co to za pasy na elewacji - bonie, siding, deska?...
Помнік Юзафа Абламовіча знайшоўся на старых могліцах у Койданаве ў 2014 годзе.
Nagrobek Juzefa Abłamowicza odnaleziony został na starym cmentarzu w Kojdanowie w 2014 roku.

Ś. P.
Józef syn Karola
Abłamowicz
obywatel ziemski
doktor medycyny
urodził się
d. 1 stycznia 1804 r.
umarł
d. 10 kwietn...
„Polska Zbrojna” nr 97 z dn. 7.04.1933r. Informowała: W miasteczku Wołma
Dzień imienin Pierwszego Marszałka Polski w roku bieżącym obchodzony był bardzo uroczyście. Już w dniu 18 marca wieczorem nieduże miasteczko Wołma, położone przy samej granicy wschodniej państwa , przybrało odświętny wygląd: wszystkie...
Доброй ночи. Скажите пожалуйста можно ли где не будь узнать. Биографию моего прадедушки. Который жил в Дзержинском районе в деревне Глухое Перхурова и был сожон во время второй мировой войны фашистами. Кем он был, кто по национальности и захоронен ли в братской магиле во зле деревни Фрунзе. Заключался ли брак в костёле. Спасибо.
...
фольварк этот носил название Ореховка...
Гаспадарчы будынак з буту знаходзіцца ва ўсходняй частцы сучаснага пасёлка Энергетыкаў. Каардынаты:
53.586479, 27.057437‎
+53° 35' 11.32", +27° 3' 26.77"...
А дзе знаходзіцца гэты будынак?...
навигатор упорно указывает на локационную станцию за машино-двором. Нужно проехать между им и зернохранилищем -- увидите указатель. рядом парковка. ничего интересного нет ВООБЩЕ.......
Mój ojciec Tadeusz Klanowski (ur.28 czerwca 1915 r.),był przed wojną polskim nauczycielem we wsi Dobryniewo.Rodzice Tadeusz i Wanda Anna z domu Tuszewska (ur.14 listopada 1915 r.) byli zaraz po ślubie i tam urodziło się i zmarło ich pierwsze dziecko Andrzej Klanowski.Chłopczyk zmarł chyba w czerwcu 1939 r.,nie miał jeszcze roczku.W listopadzie 193...
Недалека ад Станькава пабудавалі комплекс "Партызанскі лагер". Быў там той восенню. Шмат розных зямлянак, акопаў, ваеннай тэхнікі(у асноўным з музея ВАВ) і не толькі ваеннай (паравозы). Есць гасцявыя домікі. Прыгожае месца! ...
W drewnianym kościółku w Starzynkach pod Iwieńcami, na skraju Puszczy Nalibockiej, stała niegdyś wielka, blisko dwumetrowa figura Chrystusa Frasobliwego. Podobno Starzynczanie byli zdania, że to Jego opiece zawdzięczają przetrwanie wojny. Kościół zburzono w latach sześćdziesiątych, za Sowieta.
W drewnianym kości...
Вось тут (http://myblog.krevo.by/article/146/) чытаем:


Дo 1958 гoдa этa гoрa (...) нaзывaлacь Cвятoй.


Верагодна, на гары знаходзілася паганскае сьвяцілішча. Ад яго гара атрымала назву Сьвятая.
...
на самом деле гора находится в лесу- северней метрах в 300(раньше там стоял геодезический знак) а этот курганчик даже с камнем не более 339метров(измерено) ...

Testament Józefa Abłamowicza

W Imię Boga Oyca, Syna i Ducha Świętego.
Zdrów na umyśle, po głębokim zastanowieniu się, postanowiłem zrobić ostatnie moie rozporządzenie całego moiego funduszu nieruchomego y ruchomego (zwane Testamentem). Fundusz mój główny składa się z Maj...
Według opracowania o diecezji mińskiej (Kartki z Rosji.... s. 96) był tu z 1679 r. kościół fundacji Hieronima Sanguszko, później zapewne przebudowany na murowany. Wspominają go jako filialny kościół Stańczyki w parafii Iwieniec opracowania podziału diecezji mińskiej z 1843 r., w 1872 r. znajdujemy go w opracowaniu diecezji ...
Witam serdecznie !
Proszę napisać czy w tej miejscowości zachowało się cokolwiek po byłych właścicielach ?
Pozdrawiam serdecznie.
Bogdan Łęski ...
Неужели Станьковом никто не интересуются?
Жаль, такие места! ...
Здесь помещены фотографии якобы остатков фресок в церкви, но это не фрески. Эти рисунки на стенах руин церкви в 2006 году нарисовали для съёмок какого-то фильма. ...
Я приехал в Станьково в конце 1961года шестилетним пацаном, уехал в 1967 и больше туда не возвращался. Но забыть эти места невозможно, и не только потому, что там прошло мое детство. Само окружение тех мест навевало мысли о необычном. Среди нас, пацанов, ходило множество легенд о подземных ходах, кладах и прочих чудесах. Например, все были уверены в существовании подземного хода к церкви под озеро...
Судьба его драматична, как и судьба сотен других храмов в Беларуси.
В 1751 году на высоком холме, в историческом центре деревни, где, по преданию, похоронены убитые князем Сидорчайло двое влюбленных— Волма и Налиб, пытавшиеся отстоять и защитить свою честь, на бутовом фундаменте был построен деревянный храм. Много бурь и ветров пронеслось над его барокальными башнями, много событий вместилось ...