> okręg olicki > gmina rejonowa Orany > miasteczko Merecz > Ratusz
Merecz. Ratusz
Merecz. Ratusz

Ratusz | Merecz

Nie istnieje

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Merecz. Ratusz

Ratusz w Merecze (XVI w.). Rysunek Napoleona Ordy (1875-1877). Na początku 1880ch zniszczony, a na jego miejscu zbudowana cerkiew prawosławna |

Merecz. Ratusz

Foto © www.dzukijosparkas.lt |