> obwód brzeski > rejon brzeski > wieś Szczytniki Małe > Cerkiew Opieki Matki Boskiej
Szczytniki Małe. Cerkiew Opieki Matki Boskiej
Szczytniki Małe. Cerkiew Opieki Matki Boskiej

Cerkiew Opieki Matki Boskiej | Szczytniki Małe

Rok budowy (przebudowy): 1742
Współrzędne geograficzne:
52 14'10.27"N, 23 29'34.24"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Szczytniki Małe. Cerkiew Opieki Matki Boskiej

Cerkiew Przenajświętszej Bogarodzicy w Szczytnikach. Ufundowana jako unicka, zbudowana w 1742 r Foto © . |

Szczytniki Małe. Cerkiew Opieki Matki Boskiej

Zniszczone stare nagrobki na cmentarzu przycerkiewnym Foto © . |

Szczytniki Małe. Cerkiew Opieki Matki Boskiej

Fasada główna i boczna Foto © . |

Szczytniki Małe. Cerkiew pod wezwaniem opieki Matki Boskiej

Zabytkowa cerkiew, ufundowana w 1742 roku przez Stanisława Poniatowskiego, ojca króla i właściciela miejscowego majątku, jako cerkiew unicka (według innego źródła kościół katolicki) pod wezwaniem Serca Jezusa. Zniszczona prawdopodobnie w czasie Powstania Kościuszkowskiego, została odbudowana na początku XIX wieku przez Ponikwickich. Po 1875 roku zamieniono ją w prawosławną cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Boskiej. W okresie międzywojennym użytkowali ją katolicy. Po II wojnie światowej zamknięta, w latach dziewięćdziesiątych została przekazana prawosławnym i odnowiona.

Świątynia o cechach barokowych jest budowlą na planie prostokąta, z niewielkim przedsionkiem. Fasadę, ozdobioną niszami i gzymsami, wieńczy złożony trójkątny fronton flankowany po bokach dwoma niewysokimi pylonami. Ściany boczne są wzmocnione masywnymi pilastrami.

W pobliżu cerkwi znajdują się dwa nagrobki właścicieli miejscowego majątku, Ponikwickich. W 1988 roku w sąsiedztwie ustawiono pamiątkowy kamień ku czci Kazimierza Łyszczyńskiego (1634-89), drobnego szlachcica urodzonego w pobliskim zaścianku Łyszczyce, wychowanka szkół jezuickich i Uniwersytetu Jagiellońskiego, myśliciela, ateisty i zwolennika reform społecznych. Został uwięziony i ścięty jako heretyk z wyroku sądu sejmowego na rynku Starego Miasta w Warszawie.

Grzegorz Rąkowski
Czar Polesia, Rewasz, Pruszków 2001
(A.O.)