> obwód miński > rejon nieświeski > miasto Nieśwież > Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów)
Nieśwież. Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów)
Nieśwież. Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów)

Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów) | Nieśwież

Nie istnieje
Rok budowy (przebudowy): 1598 (1), 1802-22 (2), 1870 (2)
Utracony: 1793 (1), 1950-x (2)

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Nieśwież. Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów)

Klasztor bernardynów na obrazie G. Lajbowicza z lat 50 XVIII w |

Nieśwież. Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów)

Cerkiew Św. Jerzego. Niegdyś bernardyński kościół Św. Katarzyny, przebudowany na cerkiew. Fot. z początku XX w |

Nieśwież. Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów)

Nieśwież na obrazie N. Ordy (od lewej: fara, kościół bernardynów, pałac Radziwiłłów) |