> obwód miński > rejon dzierżyński > wieś Wołma
Wołma. Kościół pw. Zaśnięcia NPM

Wołma - zabytki | zdjęcia

Pierwsza pisemna wzmianka: XV

Możliwe warianty:
Волма Волма Wołma Vołma Воўма Volma Wolma Vouma

Współrzędne geograficzne:
53° 52'11.74"N, 26° 57'37.12"E

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Wołma. : Zabytki i atrakcje | zdjęcia

Wołma.  Zespół dworsko-parkowy Wańkowiczów

Wołma. Zespół dworsko-parkowy Wańkowiczów (XIX) Foto © Алена Паўлоўская | 2014-06-29

Wołma.  We wsi

Wołma. We wsi Nowy kościół św. Jana Foto © Ihar Lasica

Wołma.  Młyn wodny

Wołma. Młyn wodny (1859) Foto © Andrus Kozel | 2015

Wołma. : Utracone spuścizna | zdjęcia

Wołma.  Kościół pw. Zaśnięcia NPM

Wołma. Kościół pw. Zaśnięcia NPM (1667 (1), 1751 (2)) Kościół pw. Zaśnięcia NPM w Wołmie Foto © radzima.org | ca. 1910

Wiadomości

Wołma powiat miński. Pan Andrzej Czarnogórski, tak opisuje warunki, w jakich się znajdują katolicy wołmiańscy . Miasteczko Wołma, w gminie rubieżewickiej jest odległe od najbliższych miasteczek Iwieńca o 14, Rakowa - 15, Kojdanowa - 26 i Rubieżewicz -30 wiorst. Są tu 2 szkoły rosyjskie, lekarz gminny , monopol i cerkiew pra...
Z inicjatywy wojennego naczelnika Wileńskiego powiatu kniazia N.N. Chowańskiego rozpoczęto masowe nawracanie katolików (na prawosławie- ZW) za pomocą rozdawania państwowej ziemi. Procedura przejścia z katolicyzmu na prawosławie nosiła wyłącznie prawny charakter: wymagała tylko zobowiązania do obowiązkowego wyznawania wiary ...
По инициативе военного начальника Виленского уезда князя Н. Н. Хованского начали осуществляться массовые обращения католиков с помощью раздачи казенных земель. Процедура присоединения из католичества к православию носила сугубо юридический характер: выдавалась лишь подписка с обязательством исповедовать православную веру. По замечанию одного из местных чиновников: "Православное духовенство получил...
"Goniec Wileński" nr 145  z dnia 01.07.1909r.

Z powiatu mińskiego
W powiecie mińskim, liczącym 147.000 mieszkańców na przestrzeni 4.579 wiorst kwadratowych, po roku 1865 zabrano na cerkwie lub zamknięto kościoły następujące:
W Mińsku. Kościół i klasztor Bernardynów (dziś koszary i archiwum guberni), ...
„Polska Zbrojna” nr 97 z dn. 7.04.1933r. Informowała: W miasteczku Wołma
Dzień imienin Pierwszego Marszałka Polski w roku bieżącym obchodzony był bardzo uroczyście. Już w dniu 18 marca wieczorem nieduże miasteczko Wołma, położone przy samej granicy wschodniej państwa , przybrało odświętny wygląd: wszystkie...