> obwód brzeski > rejon brzeski > miasto Brześć Litewski
Brześć Litewski. Miasto na fotografiach z czasów II wojny światowej

Brześć Litewski - zabytki | zdjęcia

Pierwsza pisemna wzmianka: 1019

Możliwe warianty:
Brześć Litewski Brest Brest-Litovsk Brest-Litovski Brest Brzesc Litewski - -- Brest Brzesc-Litewsk Brzesc nad Bugiem Brześć nad Bugiem Brześć Litewsk Brześć Litewski

Współrzędne geograficzne:
52 5'55.08"N, 23 45'3.63"E

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Historia Brześcia

Brześć, Brest, Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem, Brześć Białoruski (, ).

Miejsce w którym przenikały się kultury i wpływy polskie z ruskimi. Z tego powodu miejsce to było świadkiem wielu walk m. in. opanowania tych terenów przez króla Bolesława Chrobrego w roku 1018, w związku z jego wyprawą na Kijów. Miasto zostało jako Berestie wspomniane w ruskiej Powieści minionych lat z 1019 r. jako miasto w Rusi Kijowskiej. W 1038 roku gród zdobył ruski książę Jarosław Mądry. W roku 1071 Brześć odbił książę Kazimierz II Sprawiedliwy, a później na krótko król Bolesław II Śmiały. Później ziemie, na których leży Brześć, weszły w skład księstwa turowskiego, potem włodzimierskiego.

W 1182 roku, Brześć po 12 dniach oblężenia zdobył książę Kazimierz Sprawiedliwy. W 1241 roku gród palą Tatarzy. Ziemie w widłach Bugu i Muchawca zajmuje Wojsiełk syn Mendoga po roku 1258 i prawdopodobnie to on buduje wieżę obronną na planie czworokąta, która została rozebrana w latach 30. XIX wieku podczas rozbudowy nowożytnej twierdzy. W 1282 roku Brześć przyłącza ponownie do Polski książę Leszek Czarny. Ponownie do Litwy przyłącza Brześć książę litewski Giedymin około 1320 roku. W 1349 r. po dziewięciu dniach oblężenia zdobył Kazimierz Wielki, jednak na mocy traktatu z 1351 r. Brześć wrócił do Litwy, co potwierdził też traktat z 1366 r. Zabudowania otaczające wieżę były w średniowieczu zdobywane kilkakrotnie przez Krzyżaków, m. in. w roku 1379. W pobliżu zamku, po drugiej stronie Muchawca, powstała osada, do której rozwoju znacznie przyczynił się wielki książę Witold nadając jej w 1390 roku prawa miejskie i wznosząc wiele nowych budynków. Brześć stał się wkrótce jednym z najznaczniejszych miast Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W 1500 roku, zamek w Brześciu wytrzymał oblężenie 15 tys. Tatarów, którzy spalili miasto. W 1563 r. w Brześciu Mikołaj Radziwiłł Czarny wydał w języku polskim Biblię brzeską. W 1569 roku na mocy decyzji króla Zygmunta Augusta powstało województwo brzesko-litewskie i Brześć stał się jego stolicą. Miasto jest znane z zawartej tu w 1596 r. tzw. unii brzeskiej między katolikami a prawosławnymi, która przetrwała na tych terenach 300 lat.

Brześć został zdobyty podczas oblężenia Kozaków Chmielnickiego w 1648 roku. W latach 1654 i 1655 wydano konstytucje sejmowe w sprawie fortyfikacji miasta, dzięki czemu Brześć otrzymał dość nowoczesne obwarowania. W tym czasie zamek i miasto były tak silnie ufortyfikowane, że w 1655 r. wojska moskiewskie pod dowództwem Urusowa i Boratyńskiego odstąpiły od oblężenia. Jednakże podczas Potopu szwedzkiego w 1657 roku, udało się zdobyć twierdzę w Brześciu oddziałom Karola Gustawa i wojskom księcia siedmiogrodzkiego Rakoczego. Zamek odbiła szlachta województwa brzeskiego pod dowództwem podczaszego litewskiego M. Radziwiłła. By wzmocnić obronność, w 1659 r. wydano następną konstytucję sejmową. Podczas odbudowy w 1660 r. zamek zdobyły wojska moskiewskie pod dowództwem Chowańskiego. Wojska polskie odbiły Brześć w 1661 r. Po tym okresie bezustannego zdobywania i odbijania zamku, nastąpił nieco spokojniejszy okres, przerwany dopiero w 1706 roku opanowaniem zamku przez Szwedów pod dowództwem Meyerfeldena. Po III rozbiorze Polski w 1795 r. Brześć przypadł Rosji.

Na terenie zamku i miasta zbudowano twierdzę wg projektów Maleckiego, Opermana i Feldmana. Zabudowę miejską podobnie jak w Bobrujsku wyburzono, poza niektórymi budynkami murowanymi jak n. p. klasztorem jezuitów z 1623 r. gdzie umieszczono kancelarię i klasztorem bazylianów (Białym Pałacem) z 1629 r. gdzie umieszczono kasyno oficerskie. W Białym Pałacu właśnie w III 1918 r. podpisano pokój brzeski pomiędzy Rosją i Niemcami. Twierdza składała się z Cytadeli i trzech dział obronnych (Kobryńskiego, Wołyńskiego i Terespolskiego) połączonych czterema mostami i bramami. Umocnienie Wołyńskie powstało na miejscu średniowiecznego grodziska i klasztoru bernardynów z 1781 roku, który przebudowano na szpital. Później Rosjanie wielokrotnie rozbudowywali twierdzę, jednakże podczas I wojny światowej oddali ją bez walki. W jednej z fos twierdzy pochowano potajemnie słynnego księdza Stanisława Brzóskę (1831-1865), który był jednym z najdłużej działających dowódców w powstaniu styczniowym. Po raz pierwszy twierdzę wykorzystały wojska polskie w działaniach wojennych w dniach 14-17 września 1939 roku. Później bronili się w niej Rosjanie w 1941 roku.

W trakcie I wojny światowej Niemcy i Austro-Węgry podpisały w Brześciu dwa traktaty pokojowe - z Ukraińską Republiką Ludową i z Rosją. Po wojnie Brześć wraz z Polesiem wszedł w skład Rzeczypospolitej Polskiej i stał się w 1921 r. stolicą województwa poleskiego. Wojewodą był tu m.in. Wacław Kostek-Biernacki. W roku 1930 w twierdzy brzeskiej przetrzymywano wielu więźniów opozycyjnych (m.in. Wincenty Witos, Norbert Barlicki, Stanisław Dubois, Herman Lieberman), którzy za swoją działalność w Centrolewie stanęli przed sądem w słynnym procesie brzeskim.

Po 17 września 1939 r. miasto wraz z całą tzw. Białorusią Zachodnią zostało włączone do ZSRR. W 1941 r. miała miejsce obrona twierdzy przed wojskami niemieckimi, w której wzięło udział wielu żołnierzy czeczeńskich; ze względu na prześladowania dopiero teraz otrzymują oni odznaczenia. Niemcy wymordowali większość miejscowych Żydów.

Od 1945 r. miasto znajdowało się w granicach BSRR w ramach umowy jałtańskiej, jest siedzibą władz obwodu. Od 1991 należy do Białorusi. Większość polskiej ludności została deportowana za Bug lub uciekła zaraz po wojnie, niewielka grupa wyjechała po 1956.

Obwód brzeski uczestniczy w polsko-ukraińsko-białoruskim Euroregionie Bug.

Brześć
Wikipedia, wolna encyklopedia

Brześć Litewski. : Zabytki i atrakcje | zdjęcia

Brześć Litewski. Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy w Brześciu

Brześć Litewski. Sobór katedralny Sobór katedralny

Sobór katedralny w Brześciu

Brześć Litewski. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu

Brześć Litewski. Cmentarz katolicki Cmentarz katolicki

Ruina nagrobka

Brześć Litewski. Cmentarz Tryszyński Cmentarz Tryszyński

Kaplica nagrobna z XIX w

Brześć Litewski.  Kościół ewangelicki Kościół ewangelicki

Kościół ewangelicki w Brześciu

Brześć Litewski.  Kolonia Warburga Kolonia Warburga

Typowy dom w stylu zakopiańskim. Widok ogólny

Brześć Litewski. : Utracone spuścizna | zdjęcia

Brześć Litewski. Kościół Św. Sofii i klasztor Dominikanów Kościół Św. Sofii i klasztor Dominikanów

Miejsce usytuowania na planie twierdzy, zdjęcie z lotu ptaka

Brześć Litewski. Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy

Fasada główna. Model przestrzenny wykonany przez studentów BPI

Brześć Litewski. Kościół Św. Trójcy i klasztor Augustynów Kościół Św. Trójcy i klasztor Augustynów

Kościół augustianów p. w. Świętej Trójcy w Brześciu. Model przestrzenny wykonali studenci Politechniki Brzeskiej

Brześć Litewski.  Zamek Zamek

Zamek w Brześciu Litewskim w XVIIw. wg Dahlberga

Brześć Litewski. Kościół Pana Jezusa i Św. Kazimierza i klasztor Jezuitów Kościół Pana Jezusa i Św. Kazimierza i klasztor Jezuitów

Kościół Pana Jezusa i Św. Kazimierza w Brześciu, fasada główna

Brześć Litewski. Kościół Św. Jana Chrzciciela i klasztor Bernardynów Kościół Św. Jana Chrzciciela i klasztor Bernardynów

Kościół Św. Jana Chrzciciela i klasztor bernardynów w Braściu. Makieta kompleksu w Muzeum Historii Miasta

Brześć Litewski. Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i klasztor Bernardynek Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i klasztor Bernardynek

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i klasztor bernardynek. Makieta kompleksu w Muzeum Historii Miasta

Brześć Litewski. Cmentarz żydowski Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Brześciu Litewskim w 1915r.

Brześć Litewski. Kościół Św. Barbary i klasztor Trynitarzy Kościół Św. Barbary i klasztor Trynitarzy

Kościół Św. Barbary w Brześciu, fasada główna, rekonstrukcja

Brześć Litewski. Kościół i klasztor Brygidek Kościół i klasztor Brygidek

Kościół brygidek w Brześciu. Trójwymiarowy model wykonali studenci Brzeskiej Politechniki

Brześć Litewski. Cerkiew Śww. App. Piotra i Pawła i klasztor greckokatolicki Cerkiew Śww. App. Piotra i Pawła i klasztor greckokatolicki

Cerkiew Św. Apostołów Piotra i Pawła w Brześciu. Model przestrzenny wykonany przez studentów BPI

Brześć Litewski. Synagoga Synagoga

Synagoga w Brześciu na fotografii z 1930 r (aforgottenodyssey.com)

Wiadomości