> ³ > > >
.
.

| -

(): > 1900
: > 1918
Horbaczewo - Obytoki (Gorbaczew-Obytoki) p.w. Św. Józefa

1582-1735 majątek jezuicki
W 1582 r. Majątek Horbaczewo , jako ziemie (odebrane prawdopodobnie prawosławnym duchownym i możnowładcom ruskim), zostały przez króla Stefana Batorego ofiarowane na majątek jezuicki, celem wspomagania ekonomicznego otwartego w Połocku kolegium.
Majątek Horbaczewo położony nad jeziorem Nieszczorda , prawdopodobnie w latach wojny, ok. 1655-1662 r. doznał zniszczenia i był użytkowany w innych celach, gdyż nie istniała jezuicka szkoła w Połocku; odrodzenie mogło nastąpić dopiero po zakończeniu wojen moskiewskich.
Kolejnym doświadczenie był lata ok. 1708 r., kiedy na całym terenie Litwy rozpoczęły się znisz-czenia poprzez zarazy i epidemie

1736-1737 misjonarzem o. Maciej KOWZAN (SJ)
Istnieje tu kaplica, przy której duszpasterstwo prowadzi misjonarz jezuicki.

1740-1741 misjonarzem o. Stanisław JANKOWSKI (SJ)
Istnieje tu kaplica, przy której duszpasterstwo prowadzi misjonarz jezuicki.

1741-1742 misjonarzem o. Jan LEGNIKOWSKI (SJ)
Jezuici w Horbaczowie utrzymują dla mieszkańców osobnego duszpasterza.

1760-1761 misjonarzem o. Franciszek BUŁHAK (SJ)
Istnieje tu kaplica, przy której duszpasterstwo prowadzi misjonarz jezuicki.

1762-1765 misjonarzem o. Mikołaj KRUSZEWSKI (SJ)
Kościół (kaplica) jezuicka

1770-1771 misjonarzem o. Franciszek BUŁHAK (SJ)
W 1773 r. ma miejsce likwidacja zakonu jezuitów w diecezji wileńskiej
Parafia Horbaczewo (w archidiecezji mohylewskiej) 1783-1866 r.

1783-1820 majątek jezuicki
W 1800 r. rozpoczęła się budowa świątyni p.w. Św. Józefa, prace prowadzone staraniem jezuitów po-łockich. Zakładać trzeba, że 1812 r. Mie należał do najspokojniejszych, doszło do zniszczenia w czasie wojen napoleońskich (przez pobór żywności i zwierząt pociągowych) o ile nie za pierwszej fali represyjnych kontyngentów (wojska francuskie), to w czasie odwrotu spod Moskwy.

1820-1825 parafia Horbaczewo
Rok 1820 należy uznać za czas opuszczenia majątku przez zakonników, podjęty przy wygnaniu jezuitów z Rosji.

1825-1829 proboszcz o. Bonawentura TOMASZEWSKI (OP)
Przez cały tydzień od 1.IV do 6.IV.1826 r. misje w parafii Rossona prowadzą dominikanie (kieruje zespołem misyjnym o. Korneliusz Rapczyński OP).

1827-1832 parafia Horbaczewo
W 1830 r. jest to parafia Horbaczew w dekanacie drysieńskim, należą tu: filia Rossony, Trojdziewicze, Ułużycko.

1832-1843 proboszcz o. Dominik DOWKONTT (OP)
W 1833 r. parafia Horbaczow jest bardzo rozległa, na jej terenie istnieje 9 kaplice: Laszkow, Rosiłowka, Prodziewicz, Kazimierzowo, Krasnopole, Horbaczew, Utużycko, Prychaby, Dziewicz.
Od 1839 r. nastąpiło przymusowe włączanie unitów do cerkwi prawosławnej. W 1841 r. parafia Horbaczew położona jest w dekanacie Siebież, zwiększyła się do 10 liczba kaplice, były to miejscowo-ści: Luszkow, Obytoki, Relotowka, Trodziewicze, Kazimierzowo, Krasnopole, Horbaczewo, Ułużyk, Prychaby, Dziewica. W 1843 r. nastąpiło przejęcie majątków kościelnych na skarb państwa, przez carskich urzędników. W 1843 r. wyliczono 11 kaplice: Obitoki, Antonowsk, Krasnopol, Czerepiesze, Rosołow, Poresk, Kazimierow, Dimitrow, Dziewicze, Ułyżyck, Laszkow. W 1846 r. to parafia Horbaczew Obitoki, w dekanacie witebskim.

1849-1864 proboszcz ks. Antoni KAWECKI
Wspomagali: 1851-1864 - ks. Antoni Łapa (w).
W 1852 r. jest to już parafia posiadająca w swej nazwie dwie miejscowości: Horbaczewo-Obytoki położona w dekanacie połockim, liczba kaplic spadła do 6, były to kaplice w miejscowościach: Antonowka, Krasnopole, Prychaby, Porzecze, Laszkow, Kazimierów.
Proboszcz prowadził aktywna działalność duszpasterską (otaczają opieką również pozostawionych bez świątyni unitów, co skutkuje tym, że już w 1852 r. pojawia się skargi na proboszcza za prowadzenie działalności szkodliwej dla prawosławnych. W 1860 r. parafia liczy 2.870 kat, mieszka tu 2 kapłanów, kaplice: Dimitrow Most, Antonowo, Krasnopole, Prachyby, Porzecze, Łaszków, Kazimierów. Ta aktywność na polu duszpasterskim przejawia się również zapotrzebowaniem na rozbudowę sfery materialnej, gdyż w 1862 r. odnotowano podjęcie budowy nowego kościoła, prace prowadzone były pod kierunkiem duszpasterza, a finansowane i wspierane pracą samych parafian. W 1864 r. nastąpiło skazanie proboszcza ks. A. Kaweckiego i wikarego ks. A. Łapa na 8 lat katorgi, za poparcie udzielone powstaniu styczniowemu.

1865 proboszcz ks. Józef BRZESKI
W 1865 r. nastąpiło nadanie dóbr Horbaczewo dla rosyjskiego urzędnika Sazonowa (do 1863 r. było tu pow. 1.000 poddanych).

1865-1866 proboszcz ks. Antoni JUCHNOWICZ
Współpracował w 1865-1867x ks. Józef Glindzicz (w)

1868-1869 proboszcz ks. Nikodem BOROWSKI
Wspomagał: x1868-1869 - ks. Józef Glindzicz (w), W 1869 r. obsługiwano na terenie parafii już tylko 3 kaplice w Dimitrow-most (cm.), Łaszkowo, Kazimierów. Jeśli porównać to ze stanem sprzed dwudziestu paru lat, to widać jak w przeciągu jednego pokolenia ubyło ponad 300% tej specyficznej zabudowy (kaplic); był to efekt walki caratu z katolicy-zmem, który prowadził do zniszczenia obiektów (zakaz odbudowy) lub nakładał sankcje prawne pro-wadzące do przekazywania obiektów na cerkwie prawosławne.

1869-1870 proboszcz ks. BOGDANOWICZ
Jest to parafia w dekanacie połockim, obsługiwano nadal 3 kaplice.

1873-1879x proboszcz ks. Józef KŁOPOTOWSKI
W 1874 r. parafia w dekanacie połockim liczy 2.782 kat., nie zmieniła się tez liczba kaplic; a przez kolejne lata do 1880 r. podawany jest ten sam stan ilości wiernych. W 1877 r. nastąpiła budowa nowej drewnianej świątyni wzniesionej kosztem parafian na miejscu poprzedniego kościoła, usytuowanego na pagórku.

1880-1881x proboszcz ks. Jan SZTROWP
W 1880 r. jest to parafia Horbaczewo w dekanacie połockim, liczy 2.782 kat., istnieją tu kaplice w miejscowościach: Dimitrów Most, Łaszkowo, Kazimierzów) , czasem dodawano jeszcze 4 inne kaplice (Antonowo, Krasnopol, Pryhaby, Porzecze) . Statystyki coroczne niewiele widza tu zmian bowiem w 1881 r. parafia liczy 2.784 kat.

1881-1887 w archidiecezji mohylowskiej
Może trzeba założyć przerwę w posłudze ks. SZTROWP , na czas obecności w latach 1882-1887 r. jako proboszcz w Nieporotach ? ale nie wiadomo kto wtedy opiekował się parafią.

1887-1890 administracja ks. Jan SZTROWP
Mamy do czynienia z kolejnym pobytem w parafii lub nieprzerwana działalnością jako dojeżdżający administrator.

1890-1893 w archidiecezji mohylewskiej
W 1890 r. parafia liczy ok. 2.800 kat.

1893-1902 proboszcz ks. Józef HURKO
W 1896 r. miała miejsce konsekracja kościoła przez bp. A. Symona . W 1900 r. parafia Gorbaczewo-Obytoki w dekanacie połockim, liczy 3.214 kat., kaplice: Dimitrow most, Łoszkowo, Kazimirow.

1902-1905 proboszcz ks. Franciszek PINIAROWICZ
W 1905 r. nastąpiło odrodzenie religijne, powstałe po ukazie tolerancyjnym, umożliwia powrót wielu rodzin unickich do Kościoła katolickiego, co daje się zauważyć również we wzroście statystyk, trzeba by przyjąć na ten czas liczbę ok. 3.300 kat.

1905-1909 proboszczem ks. Józef SIENWAJTIS
W 1907 r. jest to parafia w dekanacie połockim, liczy 3.333 kat., kaplice Dimitrow Most (cm.), Łosz-kowo (cm.), Kazimierowo.

1909-1912 proboszcz ks. Antoni MACZUK
Proboszcz wrócił niedawno na Witebszczyzne po 2 latach pobytu w Mandżurii (być może karnie, skie-rowany przez władze carskie za pracę oświatową w Orszy?) gdzie wybudował kościół w Harbinie. W 1910 r. do parafii Gorbaczewo-Obytoki należały: w. Awsiukowo, f. Baściowo, f. Bałaia Dabrówka, f. Brzozówka, f. Błagucino, f. Bliny, f. Bołbiszcze, w. Borisowo, f. Bórki, z. Borowe, f. Borowe I + II, f. Botwinniszcze, f. Czełnowiszcze, f. Czerepówka, z. Dimitrów Most, f. Filkowo, maj. Franopol, pog. Gorbaczewo, f. Horodyszcze, f. Gorówatka I, maj. Gorsple, w. Gribowo, maj. Igolnica, maj. Józefowo, z. Kamienka, f. Klikowszczyzna, f. Krepkowo, z. Krzywoszapowo, w. Łarionowo, maj. Łukszyno, z. Malinówka, f. Marino, f. Masznica, f. Mesztok, maj. Meżewo, z. Miłowidy, maj. Muragi, w. Miwie, f. Mowe Brodno, maj. Mowe Szewino, w. Olchówka, z. Olszaniki, f. Orzechowo I + II, f. Ostrówy, f. Owczynniki, f. Podberezie, f. Poddubie, maj. Poreczye, f. Przygarino, f. Puszczówye, f. Rakowo, z. Róg, w. Rossono, f. Ryli I + II, f. Szatrowo, f. Szczuńki, f. Sołdatowo, maj. Sopino, maj. Stanisławowo, f. + maj. Starinka, f. Starica, f. Stare Brodno, maj. Stare Szewino, f. Tatarewo, z. Tesny, f. Cyganki, f. Weretiuga, f. Wilmowo, f. Workowczyzno, f. Woronino, w. Worońkowo, f. Jaku-bowo, f. Juścianpol, f. Zabłoće (Kazakiewicze), f. Zabłocie, w. + f. + maj. Zaborowie, f. Zagomoje, f. Zagrebele, f. Zakrewnik, f. Zamchowye, f. Zamosty, maj. Zapole, z. Zawod, w. Żimye, z. Żmejówka.
Statystyka z 1912 r. podają liczbę parafian nadal jako 3.333 kat., funkcjonują nadal 3 kaplice (Dimi-trow Most, Łoszkowo, Kazimierowo).

1913-1916 proboszcz ks. Sykstus BUDKUS
W 1916 r. na tych terenach, w wyniku walk I wojny światowej, pojawiają się żołnierze niemieccy, a wraz z tym administracja władz Niemiec.
W 1917 r. jest parafia w dekanacie połockim, liczy 2.100 kat., obszar parafii nie bardzo się zmienia, bo nadal podano 3 kaplice: Dimitrow Most (cm.), Łaszkowo, Kaźmierzów , może więc zmniejszenie o 1/3 liczebności parafii dotyczy otwarcia okolicznych kościołów.

1917-1922 w archidiecezji mohylewskiej
Czas zniszczeń struktur społecznych w przestrzeni wojny domowej i rewolucji bolszewickiej.

1922-1923 proboszczem ks. Józef LUKJANIN
W 1923 r. jest to parafia Horbaczewo-Obytoki, położona w dekanacie połockim, istniały 2 kaplice: Zmitrow Most (cm.), Laszkowo.

1924-1927 proboszcz ks. Adolf FILIP
W 1925 r. to parafia Horbaczewo-Obytoki, w dekanacie połockim, liczy ok. 1.800 kat.
W 1930 r. parafia Horbaczewo-Obytoki, w dekanacie połockim, liczy 1.700 kat., kaplice: Dimitrów Most, Łaszkowo, Kazimierów. Brak odniesienia do stałego duszpasterza.

1931-1991 w archidiecezji mohylewskiej
Po 1931 r. nastapiło zniszczenie świątyni; brak również dokładnych danych, co stało się z 3 kaplicami na tym terenie: Dimitrów Most, Łaszkowo, Kazimierów.

1999-2020 w diecezji witebskiej
W 2004 r. miejscowość Gorbaczewo w parafii Rossony ; brak odniesienia do obiektów sakralnych.

*
*
*
*