> > > >
.
.

| -

(): 1794
: > 1939
:
52 17'54.82"N, 26 38'23.86"E
Kościół parafialny murowany, p.w.Przemienienia Pańskiego, ufundowany przez książąt Drucko-Lubeckiech w r.1864, z przeznaczeniem na grobowiec rodzinny, wskutek zakazu rządu rosyjskiego nie wykończony. W 1935 rprzebudowany staraniem parafian, konsekrowany w dniu 6 sierpnia 1935r przez J.E.Księdza Kazimierza Bukrabę - Biskupa Pińskiego. Odpust zupełny w dniu Przemieniania Pańskiego. P.O.Proboszcza Ks.Aleksander Kulpeksza. Liczba parafian 1216 osób./wg Spisu Duchowieństwa i Kościołów diecezji pińskiej na dzień 31 grudnia 1935r.". Do czasu odbudowy i konsekracji kościoła , msze w Łuninie odbywały się w kapliczce /już też nie istniejącej/ po przeciwnej stronie zabudowy pałacowej. Jak już pisałam plebania mieściła się w jednej z trzech oficyn przy pałacowych. Oficyny stylem nawiązywały do architektury pałacu w pomniejszonej wersji. Obsadzone były krzakami bzów. W oficynach mieszkali pracownicy majątku, który część gospodarczą miał w pobliskim Krystynowie. Książe zatrzymywał się w dworku tam istniejącym, w którym mieszkał zarządca majątku P.Śnitko z żoną Dorą. Po jego śmierci zarząd przejęła P.Dora Śnitko. Po wojnie P.Dora mieszkała w miejscowości uzdrowiskowej na Dolnym Śląsku i pracowała w Domu Dziecka. Pięknie śpiewała. Miała przygotowanie śpiewaczki operowej. Małżeństwo było "bieżeńcami" po rewolucji w Rosji.
Pozdrawiam. Maria

*
*
*
*