> > > >
.
.

| -

(): 1524 (1), 1605-11 (2), 1738-61
: < 1939
:
52 5'25.20"N, 23 39'44.25"E
1727-przedmieścia Wawrzyniec w Brześćiu nie było-tylko Zauhrynieckie.
przedmiejscie Zaugryniec. Rzezba z Peru podobno nie NMP a Jezusa Nazarinskiego. Kult go byl wlasnie opisany, nakladany na niego rozne szaty, ubiory...Zdziecie jest
1727 trynitarze zostali osiedleni na przedmieściu Wawrzyniec przy kościele p.w. Św. Barbary.

1731 w kościele umieszczono statuę NMP przysłana z Peru, (dar generała zakonu).

1735 w czasie zamieszek obrabowano klasztor, fundacja otrzymała pomoc finansowa od księżnej Radziwiłł.

1739 konsekracja nowej świątyni wybudowanej z fundacji Piotra Oziębłowskiego.

1772 klasztor p.w. Trójcy Przenajświętszej liczył 7 zakonników (6 kapłanów).

1831 przy budowie twierdzy brzeskiej umieszczono w klasztorze dom roty wojenno-roboczej.

1832 kasata klasztoru.

*
*
*
*