> ³ > > >
.
.

| -

(): 1501 (1), 1814 (2), 1905-1912 (3
:
55 37'29.92"N, 27 15'35.84"E
Wśród zdjęć kościoła w Ikaźni jest fotka wykonana przed wojną przed świątynią. Podpis głosi, że zdjęcie wykonane jest w 1939 roku.
Jest to błędna data!
Tę fotografię zrobiono wcześniej - 1934-1935 roku
Ikaźń () - parafia p.w. Ciała i Krwi Pańskiej. [rej. Brasław]


1501-1795 - diecezja wileńska

1501 - budowa kościoła p.w. Św. Ducha z indultu pap. Aleksandra VI fundacji dokonywał Jan Sapieha.

1593 ks. Stanisław Alexeiewicz

1596 ks. Stanisław Jadeciusz

1653 podatek podymne od dochodów parafii wynosi 40 złp 15 gr. (od 25 domów).

1669 parafia w dekanacie Brasławskim (wg synodu Sapiehy)

1673 podatek podymne od dochodów parafii i filii Pohost płacono z 21 domów.

1744 parafia w dekanacie bracławskim. Obszar parafii dotyczy miejscowości: Ikaźń, Zaprudzie, Buczewicze, Widziany, Łopiany, Sudniki, Zamosze, Nowa wieś, Niewierowce, Zaborze, Okolsk, Mielowce, Mielowce, Rudawy, Ruxie, Podhayce, Maciesze, Zawiersk, Zawiersk, Kowale, Kowale, Czerniowce, Petkuny, Baranowszczyzna, Rodziewszczyzna, Jaucerowszczyzna, Niwniki, Gaydziele, Gaydziele, Kapśnie, Korzenniki, Ratkuny, Swiderszczyzna, Dziedzinko, Dziedzino, Podziawy, Zatyszki, Smułki, Ukle, Zianowo, Zaynowo, Szewlany, Jody, Rysiewicze, Lewankowicze, Petkuny, Wisiaty, Isakowce, (w wielu z nich są pewnie kaplice).

1781 parafia w dekanacie Brasławskim, liczy 4915 kat.1795-1798 - diecezja Inflancka

1792-1798 ks. Zygmunt Łostowicki (p, dz.)

1798-1849 Diecezja mińska

1798 parafia w dekanacie dziśnieńskim diecezji mińskiej.

1798-1804 ks. Zygmunt Łastowiski (p)

Ok. 1800 spalenie się kościoła.

1803-1804 ks. Jan Czapulewicz (w), 1803-1804 ks. Wincenty Błażewicz.

1812 spalenie kościoła w czasie wojny napoleońskiej

1814 odbudowa świątyni.

1843 ks. Aleksander Mirski (p), ks. Adam Kulawiec. Filialny kościół w Nawłoku był obsługiwany przez ks. Kazimierza Mieszkowskiego.1849-1925 Diecezja wileńska

1856 - ks. Michał Piotrowicz [w], obsługiwano kaplice: Borodzienicze, Podziawy i Bohin, parafia liczyła 3739 katolików.

1860 parafia w dekanacie dziśnieńskim

1860-1867 ks. Laurenty Zieniewicz, 1859-1860 ks. Franciszek Jaworowski [w]; 1872 ks. Jan Świrski (p). Kaplice: Borodzienicze, Podziawy (cm). Parafia liczyła 8447 kat.

1876 ks. Paweł Romanowski (w)

1893 ks. Mawr Iwaszkiewicz (p), ks. Antoni Panacewicz [w].

1897 ks. Filip Budwid; w 1897 r. parafia liczy 12.213 katolików, a kaplica w Borodzienicze.

1900-1904 ks. Stanisław Romanowski (p)

1901-1905 (1905-1912 ) budowa nowej murowanej świątyni

1912-1920 ks. Michał Buklarewicz (p)1925-1989 archidiecezja wileńska

1927-1928 ks. Jan Sławiński (p)

1935-1939 ks. Jan Zawistowski (p), w 1938 parafia liczy 3464 kat., brak obsadzenia na etacie wikarego, natomiast nieco później: 1939 bł. ks. Władysław Maćkowiak (w)

1940-1942 bł. ks. Władysław Maćkowiak (p) , 1941-1942 bł. ks. Stanisław Pyrtek (pref).
1944-1950 ks. Józef Frąckiewicz (p).

1948 - zamknięcie kościoła i przeznaczenie go na skład zbożowy i materiałów budowlanych1989-1991 Diecezja mińska

1989 zarejestrowanie parafii p.w. Bożego Ciała

07.10.1990 oddanie świątyni do użytku wiernym.1991-1999 - Archidiecezja mińsko-mohylewska

1995 kościół obsługiwany przez ks. Edwarda Achramowicza, proboszcza ze Słobudki.

1999-2007 Diecezja witebska

2001-2004 ks. Dariusz Kubica (SDS)

2004 parafia w dekanacie Brasławskim, obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Ikaźń, Cilewce, Suturowszczyzna, Słoboda, Sosnówka, Reuty, Koleśniki, Samujły, Czklia, Zapruzany, Biewszczyzna, Sudniki, Inowo, Ikaziański Dwór, Mielewce, Łopiany, Zaprudzie, Borowe, Ukla, Zapolewszczyzna, Koncinówka, Gierasimowo, Staryki, Księżypole.

*
*
*
*