> > > >
.
.

| -

Pragne odnaleźć groby moich dziadków: Leona Pilipowicza (Panasiuka) zm. miedzy 1950 a 1956 rokiem i Heleny Pilipowicz z domu Obłamskiej zm. między 1970 - a 1973 rokiem. Oboje pochowani są w Brześciu, prawdopodobnie na cmentarzu prawoslawnym.
kak nayti mesta pokhoronenykh rodstvennikov: Romenko yelena, anastasiya, petr, Yustynya?

*
*
*
*