> > > >
.
.

| -

Kroszyn () parafia p.w. Bożego Ciała


1442-1748 pierwsza świątynia (diecezja wileńska)

1442 fundacja kościoła staraniem Jerzego Hojcewicza

1453 konsekracja kościoła p.w. N. Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej i św. Jerzego przez bp. Michała Dzieżgowicza.

1653 podatek podymne z dóbr plebańskich wynosił 100 złp. 15 gr. (pobierany z 67 domów).

1669 parafia w dekanacie nowogródzkim

1673 podatek podymne pobierany od 17 domów)

1689-1692 ks. Bogusław WOŁK (p), 1689-1692 ks. Jan Hryniewicz (w),

1696 o. Bonawentura Wołk OFM (prefekt).

1744 parafia w dekanacie Słonimskim.1748-1816 druga świątynia (diecezja wileńska)

1748-1749 ks. KARMAZYNOWICZ (p)

1749 wybudowanie nowej świątyni staraniem ks. Karmazynowicza.

1781 parafia w dekanacie słonimskim, liczy 1409 kat.

1790-1791 ks. Karol MALINOWSKI (p)

Ok. 1799 pożar kościoła i zbudowanie tymczasowej szopy

0k. 1809-1818 ks. Wojciech MAGNUSZEWSKI

1810 staraniem proboszcza powstała szkoła,

1817 rozebranie starego kościoła z powodu starości.1818-1917 trzecia świątynia (diecezja wileńska)

1818-1820 ks. Wojciech MAGNUSZEWSKI

1818 budowa świątyni staraniem ks. W. Matuszewskiego

1820 wizytacja dziekana nowogródzkiego, stwierdza, że przy plebani istnieje szkoła gdzie uczyło się 91 osób (62 chłopców, 29 dziewcząt)

1833 konsekracja kościoła przez bp. B. Kłągiewicza.

1835-1864 ks. Piotr RALCEWICZ (p) , 1862-1863 ks. Mi-chał Jasiewicz (w)

1863 parafia liczy 1800 kat.

1865 dołączenie do parafii Kroszyn kościoła w Stwołowiczach, jako kaplica.

1868 widok kościoła namalował rysownik N. Orda.

1871-1872 ks. Benedykt SZPAKOWSKI (a),

1872- parafia w dekanacie nowogródzkim liczy 2681 kat., kaplice: Żelaznicka, Gacicka, Arabinowszczyńska.

1884 posadzenie dębów przez dawnych filaretów: I. Domejko i E. Odyńca; miejsce poświecił miejscowy ks. Proboszcz.

1886 parafia liczy 3025 kat., kaplice: Kroszyn (cm), Hacieszcze, Żelaźnica, Arabinowszczyzna.

XIX w. parafia przejmuje część obszaru parafii Stwołowickiej , istnieją tu kaplice w miejscowościach Żelaźnica, Haciszcze, Arabinowszczyzna, Stajki.

1900-1907 ks. Bronisław STEFANOWICZ (a)

1907 parafia w dekanacie nowogródzkim, liczy 3310 kat., kaplice: Zelieznicy (cm.), Haciszki, Arbinowszczyzna.

Ok. 1910-1912 ks. BOŁTUĆ

Ok. 1914-1919 ks. Albin ROJSZA (p)

Ok. 1915 zniszczenie kościoła i wyjazd ks. A. Rojszy do Juszkiewicz.1917-1925 czwarta świątynia (diecezja mińska)
1920 - budowa murowanego kościoła w majątku Radziwiłłow na miejscu poprzedniego kościoła.

1921-1927 ks. Janusz ZNOSKO, mieszkał w Juszkiewiczach

1922 parafia w dekanacie stwołowice diecezji mińskiej.1925-2009 czwarta świątynia (diecezja pińska)

1925-1929 ks. Antoni SZYSZKO

1939-1941 ks. Karol ŻURAWSKI (p)

Po 1945 zabranie kościoła, w jego wnętrzu umieszczono muzeum kołchozu Pabieda z ekspozycją dotyczącą poety P. Bagryma.

1988 zwrot świątyni zarejestrowanemu Komitetowi Kościelnemu

1990 ks. Andrzej ZAJĄC

1992 ponowne zarejestrowanie Kościelnego Komitetu

1996-2007 ks. Jan GLINKA SVD

2006 parafia liczy ok. 150 osób zamieszkałych we wioskach Kroszyn, Prydatków, Stary Dwór, Zalubicz.

2007 wizytacja biskupia bp. K. Wielikosielec.

*
*
*
*