> > >

-

:
Wielka Izwa Vialikaja Izva

:
53 37'38.20"N, 25 38'42.93"E