> obwód witebski > rejon połocki > wieś Zahacie > Kościół Św. Trójcy
Zahacie. Kościół Św. Trójcy
Zahacie. Kościół Św. Trójcy

Kościół Św. Trójcy | Zahacie

Nie istnieje
Rok budowy (przebudowy): 1773
Utracony: > 1914

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Zahacie. Kościół Św. Trójcy

|

Zahacie. Kościół Św. Trójcy

|

ZAHACIE – kościół p.w. Trójcy św.
[rosyjskie: „Zagaczje”].

Już w XVII w. tereny te zostały objete duszpasterstewm przez jezuitów. Początek obecności Zakonu Jezuitów na tym terenie dotyczy roku 1617, kiedy to wspomniani ojcowie otrzymali ten majątek od niejakiego Warpachowskiego, i zbudowali w nim stacje misyjną kolegium w Połocku. Spełniała ona także role letniej rezydencji dla profesorów szkoły połockiej.

Budowy kościoła w tej miejscowości podjęli się jezuici ok. 1675 r. Rozbudowa świątyni nastąpiła w 1687 r. Ok. 1691 r. były to własności Ewy Salamiereckiej z Korsaków, jaka przekazała te dobra jezuitom, którzy prawdopodobnie ustawili tu pierwszą kapliczkę. Pracował tu wtedy o. Józef Rypiński (SJ). W roku 1717 zbudowano nową świątynie. W 1734 r. majątek uległ zniszczeniu dokonywanemu przez wojska moskiewski.

Kolejny kościół powstał jako drewniany 1773 r., a budowany był w oparciu o zabrane po kasacie zakonu jezuitów fundusz. W tym czasie majątek liczył 120 poddanych. Pracował tu do roku 1810 ks. Stefan Wierciechowski, później do 1848 proboszczem był ks. Józef Bukowski, a w latach 1852-1854 ks. Feliks Uszyński. 1865-1869 odnotowano ks. Jacka Pisarskiego, w roku 1869 parafia liczyła 1225 katolików, obsługiwano kaplice w Naczy. Kolejny duszpasterz to w 1872 ka. Wincenty Pisarski, a w pracy duszpasterskiej pomagali jako wikarzy: 1871 r. – ks. Jan Sztropp, 1872 – ks. Feliks Uszyński, pełnił tu funkcje wikarego jako emeryt i dawny proboszcz tej parafii. W 1882 ks. Dionizy Sjemaszko zaś obsługiwane są kaplice w: Naczy, Bezdziedowicze, Skwartczyzna, Prowid. 1887-1899 ks. Florian Juszkiewicz, wtedy to w roku 1891 parafia liczy 2198 katolików. Nieco później podawano w tej parafia liczebność już tylko 1565 wiernych. Kilka lat później w 1899 r. podawano 2215 kat.

Pomimo starań nie pozwolono na rozbudowę kościoła, dlatego proboszcz ks. Juszkiewicz dobudował przeszklony ganek przy głównych drzwiach. W 1895 r. obsługiwano kaplice w miejscowościach Nacza, Bezdziedowicze, Swaraszczyzna, Stałyżnik, a proboszczem jest ks. Abłocki. Kolejni duszpasterze to: ok. 1900 ks. Józef Gintoft, 1905 ks. Leopold Okóła-Kułak. Po wprowadzeniu wolności religijnej nadal obsługiwane tu w 1905 r. kaplice w Naczy, Bezdziedowicze, Skwaratczyzna. W roku 1906-1907 proboszczem jest ks. Ignacy Szukiel a parafia liczyła wtedy 2342 osoby. 1909 spotykamy tu ks. Władysława Obrockiego, 1913 ks. Stanisław Kibiksztis; wtedy to w kościele znajdowały się trzy ołtarze (w głównym figura Pana Jezusa). Kaplice ulokowane były w miejscowościach: Nacza, Biezdziedowiczach, Sboraszczynie, Bykowszczynie, Waronowszczynie, Kanauszczynie, Stałożynie.

Ostatni duszpasterz przy tej świątyni to w latach 1914-1928 ks. Paweł Kaziunas, jaki w latach 1929-1925 pracował w sąsiednich parafiach, m.in. w Sieliszczu i Zaskórkach, nie wykluczone, że opiekował się i tym kościołem. W 1923 należały tu 5 drewnianych kaplic w miejscowościach: cm. Sworowszczyzna, Stołożyn (p.w. św. Antoniego), Bukowszczyzna, Woronowszczyzna i cm. Kanowszczyzna. Po 1930 r. nastąpiło zamkniecie kościoła ale po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej pojawiał się ks. Czesław Matusiewicz, duszpasterz z pobliskich Prozorok.

o. Jan Fibek OFMCap


Wiadomości

wlasciwie zachacie to przed wojna osada kolejowa i stacja graniczna posterunek celny na granicy z zsrr a dzisiaj wlasciwie od lat nic sie tam nie dzieje panuje tam ogolnie bieda i bezrobocie teren jes...
Witam, moi rodzice pochodzili z tych terenow, moj ojciec był pracownikiem PKO na stacji kolejowej Zahatie, jeśli ktoś ma trochę informacji, zdjęć tych terenow, prosze o k...
Witam wszystkie osoby związane z tym miejscem, stad pochodzą moi rodzice i ktokolwiek wie o tej miejscowości prosze o informacje na podany adres e-mail. Moj ojciec Stanislaw przed II wo...
Здесь,в Загатье родился в 1930 году мой отец Куртинов Валентин Михайлович.
Отсюда на фронт в 1941 году ушёл его отец (мой дед) Куртинов Михаил Александрович. Знаю, что он был пулемётчиком. Он пропа...
Ищу родствеников Недбальского Константина Константиновича и Недбальскую Александру Семеновну проживавших в фальварке Залипино Усайского уезда Ушаческого района и регулярно посещавшие ближайший костел ...