> obwód witebski > rejon orszański > miasteczko Smolany > Kościół NMP i klasztor Dominikanów
Smolany. Kościół NMP i klasztor Dominikanów
Smolany. Kościół NMP i klasztor Dominikanów

Kościół NMP i klasztor Dominikanów | Smolany

Rok budowy (przebudowy): 1678-80
Współrzędne geograficzne:
54 35'58.70"N, 30 3'37.46"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Smolany. Kościół NMP i klasztor Dominikanów

Widok z oddali Foto © |

Smolany. Kościół NMP i klasztor Dominikanów

Ruina XVII wiecznego kościoła NMP w Smolanach, zaprojaektowanego w stylu pięknego baroku wileńskiego Foto © Alex Gorbatsevich |

Smolany. Kościół NMP i klasztor Dominikanów

Klasztor Foto © |

Kościół i klasztor dominikanów

Fundowane w 1680 roku przez księżnę Teodorę Konstancję z Sapiehów Sanguszkową, początkowo drewniane, w drugiej połowie XVIII wieku wzniesione sumptem Sanguszków jako budowle murowane w stylu barokowym (według innych źródeł kościół zbudowano w 1678 roku, a w drugiej połowie XVIII wieku został on jedynie przebudowany), remontowane w 1899 roku.

Klasztor został zamknięty przez władze carskie w 1832 roku. Kościół Wniebowzięcia NMP został zamknięty w latach 20 XX wieku, i od tej pory był już nieczynny.

Jest to świątynia trójnawowa, halowa, z transeptem i półkoliście zamkniętym prezbiterium. Dwukondygnacyjna, zdobiona za pomocą pilastrów i gzymsów fasada, flankowana jest dwiema trójkondygnacyjnymi wieżami.

Pomiędzy ich górnymi kondygnacjami wznosi się profilowany szczyt z wolutami. Bogactwo i plastyka fasady wskazuje na wpływ baroku wileńskiego.

Obok kościoła znajduje się parterowy korpus klasztorny wzniesiony na planie prostokąta. We wnętrzach zachowały się sklepienia krzyżowe.

Po II wojnie światowej oba budynki (do 1989 roku) były użytkowane jako warsztaty i garaże miejscowego kołchozu. Obecnie opuszczone, zdewastowane, na wpół zrujnowane.

Grzegorz Rąkowski
Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Burchard Edition, Warszawa 1997
(A.O.)