> okręg wileński > gmina rejonowa Wilno > miasto Wilno > Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy
Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy
Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Wilno | Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy - zdjęcia

Rok budowy (przebudowy): 1694-1717
Współrzędne geograficzne:
54 42'1.74"N, 25 18'44.69"E

Albumy zdjęć

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Wnętrze kościoła na obrazie Wasilia Sadownikowa, 1846 r. Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Fasada główna Foto © Anna Ostrowska |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Kościół Pana Jezusa (Trynitarzy) na Antokolu. Zdjęcie z książki P. J. Jamskiego 'Kresy, Wilno' Foto © Anna Ostrowska |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Wnętrze, stan współczesny. Zdjęcie z książki P. J. Jamskiego 'Kresy, Wilno' Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Kościół Trynitarzy na Antokolu. Zdjęcie Jana Bułhaka około 1914 r. Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Widok kościoła i klasztoru trynitarzy Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Fasada główna Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Klasztor, budynek mieszkalny Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Klasztor trynitarzy Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Widok fasady głównej z południowego zachodu Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Fasada główna, dekoracja okna Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Kościół, fragment dekoracji gzymsu Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Widok kościoła i klasztoru ze strony południowej Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Widok fasady głównej z północnego zachodu Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Widok kościoła z południowego wschodu Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Kościół, fragment dekoracji gzymsu Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Klasztor, dekoracje nadokienne Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Fasada główna, fragment. Symboliczna płaskorzeźba nad portalem (anioł pomagający zakonnikowi ratującemu jeńca) Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Fasada główna, fragment dekoracji okna Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Fasada główna, fragment Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Klasztor, fragment dekoracji nad oknami trzeciej kondygnacji Foto © . |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |

Wilno. Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy

Foto © |