> obwód miński > rejon miadziołski > miasteczko Narocz (Kobylnik)
Narocz (Kobylnik). Cerkiew Św. Proroka Eliasza

Narocz (Kobylnik) - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
Нарач (Кабыльнік) Нарочь (Кобыльник) Narocz (Kobylnik) Narač (Kabylnik) Kabylnik Kabilnik Kobylnik Kobylniki Narach Naroc Naroch Naroch Нароч

Współrzędne geograficzne:
54° 56'18.82"N, 26° 41'16.71"E

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Historia Kobylnika (Naroczy)

Miasteczko położone przy asfaltowej drodze łączącej międzynarodową trasę Wilno - Połock z Miadziołem, 18 km na północny zachód od Miadzioła. W 1931 r. miasteczko i majątek Kobylnik zamieszkiwało 1060 osób.Brak danych statystycznych z tego okresu na temat ich narodowości i ich wyznania.

Miejscowość Kobylnik znana jest od XVI w. Dobra te stanowiły wówczas własność ks. Zbaraskich. W czasach późniejszych przejęki je od Zbaraskich Abramowiczowie, a następnie Chomińscy. Ludwik na Baksztach Chomiński, pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego, sprzedał Kobylnik kasztelanowi oszmiańskiemu Marcinowi Oskierce. Od Oskierków dobra nabył Antoni Świętorzecki. W 1866 r. miasteczko stanowiło własność trzech osób - Zygmunta Szyszki, Świętorzeckiej oraz Wąsowicza.

Miasteczko oraz dwa okoliczne folwarki liczyły łącznie 33 domy i posiadały 709 mieszkańców, zktórych 190 wyznawało katolicyzm, 7 deklarowało wyznanie prawosławne, 6 mahometańskie, 164 mojżeszowe. Mieszkało tu również 4 staroobrzędowców. Parafia katolicka dekanatu świrskiego liczyła 4630 wiernych i posiadała kaplicę na cmentarzu oraz drewniany kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, ufundowany w 1651 r. przez obywatela świrskiego.W mieście odbywało się 5 jarmarków rocznie.Gmina Kobylnik liczyła 67 wsi, 315 domów i 3487 mieszkańców.

Anna Lewkowska,Jacek Lewkowski,Wojciech Walczak
Zabytkowe cmentarze na kresach Drugiej Rzeczypospolitej,Województwo Wileńskie na obszarze Republiki Białoruś.Wydawnictwo DiG,2007
(MP)

Narocz (Kobylnik). : Zabytki i atrakcje | zdjęcia

Narocz (Kobylnik).  Kościół św. Andrzeja Apostoła Kościół św. Andrzeja Apostoła

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Naroczy

Narocz (Kobylnik).  Miasteczko na starych fotografiach Miasteczko na starych fotografiach

Kasyno oficerskie. Fotografia z czasu I wojny światowej

Narocz (Kobylnik).  Cerkiew Św. Proroka Eliasza Cerkiew Św. Proroka Eliasza

Cerkiew Św. Proroka Eliasza w Naroczy

Narocz (Kobylnik).  Cmentarz wojenny z I wojny światowej Cmentarz wojenny z I wojny światowej

Cmentarz żołnierzy niemieckich

Narocz (Kobylnik).  Cmentarz żydowski Cmentarz żydowski

Brama cmentarza żydowskiego w Kobylniku-Naroczy

Narocz (Kobylnik). : Utracone spuścizna | zdjęcia

Narocz (Kobylnik).  Dwór

Narocz (Kobylnik). Dwór (XIX) Dwór. Pocztówka z 1915 r

Wiadomości