> obwód witebski > rejon brasławski > wieś Bohino

Bohino na mapie

Bohino - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
Bohino Bohina Bogino Bogin Bohin

Współrzędne geograficzne:
55 25'16.76"N, 26 47'57.67"E

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Historia Bohinia

Wieś i dobra Bohiń nadane były w roku 1514 Gietowtowi, w r. 1656 stanowiły własność Kimbarów, a w r. 1691 Benetów. W r. 1738 znajdujemy je, jako składową część starostwa opeskiego, będącego w posesji Feliksa Ciechanowieckiego. Była to wtedy malutka wioska o 5 gospodarzach, 7 1/2 włókach gruntów osiadłych i 2 1/2 pustych.

Widocznie Ciechanowieccy fundują tu cerkiew unicką, która figuruje w spisie cerkwi XVIII wieku litewsko-wileńskiej djecezji. W r. 1780 odkupuje Bohiń Mikołaj Manuzzi, który w roku 1818 buduje tu też cerkiew unicką.

Gdzieś w dobrach bohińskich była widocznie sadyba Manuzzi'ego; przynajmniej za powstania kościuszkowskiego wspominają akta, że dobra bohińskie za udział Manuzzi'ego w Targowicy zostały zasekwestrowane przez rząd powstańczy, a gromadne ruchomości z tych dóbr, które Manuzzi próbował był uratować, też zostały skonfiskowane i odstawione do Wilna. Po bezpotomnej śmierci Stanisława Manuzzi'ego w r. 1829 dobra bohińskie przeszły na Platerów.

W czasie kasaty unji parafjanie stawili opór rządowi, cerkiew unicka została skonfiskowana. Istnieje ona i dzisiaj, aczkolwiek całkiem przebudowana w stylu bizantyńskim; pozostała tylko zapadająca się dzwonnica, której zdjęcie podajemy. Niezależnie od cerkwi unickiej istniała tu kaplica katolicka, zbudowana też przez Manuzzi'ego w r. 1829(?). W r. 1863 odznaczył" się ksiądz tej kaplicy Kazimierz Krasowski, - wygłaszając do ludu kazania przeciwko powstańcom. Wdzięczny rząd rosyjski, chroniąc księdza od zemsty polskiej", przeniósł go gdzie indziej, a kaplicę jednak w r. 1865 skasował. Mury jej dotrwały czasów obecnych i na skutek starań parafjan doczekały się rewindykacji.

Zaznaczamy, że topografja byłego Bohinia jest bardzo niejasna wskutek tego, że znajdował się on tuż obok zaginionego miasta Uhoru, przedzielony od niego widocznie tylko wąskiem jeziorem.

Otton Hedemann
Historja powiatu Brasławskiego
Wilno 1930

Bohino. : Zabytki i atrakcje | zdjęcia

Bohino.  Cerkiew Opieki Matki Boskiej

Bohino. Cerkiew Opieki Matki Boskiej (> 1875) Cerkiew Przenajświętszej Bogarodzicy w Bohiniu Foto ©

Bohino.  Kaplica cmentarna katolicka

Bohino. Kaplica cmentarna katolicka Kaplica cmentarna w Bohinie Foto © | 20/06/2014

Bohino.  Krajobrazy

Bohino. Krajobrazy Ostrów na jeziorze Bohińskim Foto © Georges von Karnitski

Bohino. : Utracone spuścizna | zdjęcia

Bohino.  Cerkiew grekokatolicka

Bohino. Cerkiew grekokatolicka (XVIII (1), 1818 (2)) Dzwonnica cerkwi unickiej, fot. przed 1930