Museum Maksyma Bahdanowicza, Rakuciewszczyzna | Foto 27982 - Rakuciewskie lato 2005