> Minsk region > Vałožyn county > Ivianiec market town
Ivianiec. Museum of Apollinaris Pupko
Ivianiec

Ivianiec - travel guide - photos and attractions

Ivianiec. : Places of interest | selected photos

Ivianiec. : Lost heritage | Photo

Ivianiec.  Catholic church of the Holy Trinity

Ivianiec. Catholic church of the Holy Trinity (1745) Photo © Wikipedia

Ivianiec.  Orthodox church

Ivianiec. Orthodox church (XIX/XX) Orthodox church in Ivianiec Photo < 1939

Comments

Kościoły Iwieńca

Kościół Świętej Trójcy w Iwieńcu

Aleksander Adamowicz Jaroszewicz w czasopiśmie "Ave Maria" w nr 2 z 2001 r. poinformował, że na początku XX wieku w centrum Iwieńca stał gotycki kościół Świętej Trójcy, w którym przechowywano cudowny obraz Matki Bo&...
W książce "Kartka z dziejów kościoła katolickiego w Rosyji, Spisał według źródeł wiarygodnych Sułkowski Wincenty A. Biskupstwo mińskie" - Kraków 1889 r. czytamy:

Iwieniec miasteczko nad rzeką Wołmą o 4 mile od Mińska, niegdyś dziedzictwo parowiekowe Sołłohubów, od 1810 r. własno...
Kurier Wileński nr 253 z dnia 5 listopada 1927 r. opublikował informację o tajemniczym zabójstwie Dobrowolskiego z Józefina koło Iwieńca.

Tajemnicza zagadka

Onegdaj na trakcie Stasiewicze Rubieżewicze został znaleziony przez przechodzący patrol policyjny trup ludzki.
Jak ustalono ze znalezionych przy trupie dokumentów, s&...
W gazecie Echo nr 210 Łódź piątek 3 sierpnia 1934 r. zamieszczono informację o zatrzymaniu szajki fałszywych przemytników Żydów do Birobidżanu.

Przemycanie Żydów do Birobidżanu - 70 ofiar oszustwa

Wilno. 3 sierpnia 1934 r.
Na granicy polsko sowieckiej w rejonie Rakowa i Iwieńca zlikwidowano szajkę p...
"Gazeta Polska" nr 35 z dnia 3 (15) lutego 1886 r poinformowała, o sprzedaży Iwieńca.
Sprzedaż dóbr ziemskich:
Na ostatniej likwidacji dóbr ziemskich, dokonanej przez bank wileński za niepłacenie rat dzierżawnych, sprzedane zostały następujące dobra.
W guberni mińskiej : (...)Iwieniec wraz z miasteczkiem, posiadło&...
"Kurier Wileński" Nr 37 z dnia 07.02.1938 r. zamieścił informację o rajdzie narciarskim KOP-u z granicy do Wilna 6-10. lutego 1938 r.

KOP Maszeruje do Wilna (07.02.1938r.)

Wczoraj rozpoczął się rajd do granicy wschodniej przez Iwieniec-Bohdanów-Oszmianę do Wilna.
Trasa rajdu wynosi 170 km. W rajdzie udział biorą oficerowie...
"Tygodnik Radomskiorgan PZPR nr 32 z 10-16.11.1982r. opublikował informację o Muzeum Dzierżyńskiego w Iwieńcu które powstało w 11.09.1957r. - Muzeum to zostało przeniesione w 2004 r. do Dzierżynowa.

Na Białorusi jest takie muzeum...

W miasteczku Iwieniec w dwupiętrowym domku mieści się Obwodowe Muzeum Feliksa Dzier&#...
"Gazeta Warszawska " Rocznik 115, z dn 30.09.1888 r. nr 257 str 2-3 opublikowała informację prasową o pożarze w Iwieńcu w 31.08.1888r.

Pożary :
Gubernia Mińska od niejakiego czasu jest widownią dość częstych pożarów. Tak w Bobrujsku w ubiegłym tygodniu spłonęło kilka domów, a równocześn...
"Kurier Nowogródzki" Nr 95 z dnia 6.04.1935r., który umieścił informację o Iwieńcu.

Awanturniczy Pan Felicjan.

W Iwieńcu , powiatu wołożyńskiego,niejaki Sosnowski Felicjan, przybywszy do lokalu zarządu gminy, z powodów bliżej niewyjaśnionych zaczął się awanturować. Kiedy pomimo wezwania, aby s...
Kurier Wileński" Nr 257 z dnia 07.11.1930r., poinformował o akcji przedwyborczej w Iwieńcu.


Akcja Przedwyborcza. Jak w Iwieńcu wyrzucono agitatora endeckiego

Od jednego z naszych czytelników otrzymaliśmy poniższy opis nieudanego wiecu endeckiego w Iwieńcu.

Iwieniec to zapadła mieścina w województwie nowogród...
Nasz Przyjaciel" nr 46 z dnia 15.11.1931 r. , zamieścił informację o wizycie hodurowców w Iwieńcu

Pobicie hodurowców przez ludność

Akcja agitacyjna sekty hodurowców i baptystów w powiecie wilejskim, mołodeczańskim i wołożyńskim zupełnie zmalała. Włościanie nie dają się namó...
"Kurier Wileński" Nr 54 z dnia 01.03.1933r., w którym umieściła informację o Iwieńcu.

Napad wilków na handlarza koni.

Wczoraj do zaścianka Harniewo (między Tomaszewiczami a Kozłowszczyzną) wpadł zadyszany mieszkaniec miasteczka Iwieńca Władysław Jutkow, handlarz końmi i powiadomił sołtysa za...
Dziennik Urzędowy Województwa Nowogródzkiego z 1927 r zamieścił następujący odpis pisma.

Korpus Ochrony Pogranicza
Baranowicze dn. 15/I.1927

D-wo 2 Brygady
L. dz. 200/Pi. D-ca.

Do
P. Wojewody Nowogródzkiego
w Nowogródku.

Nowo mianowany Starostą Wołożyńskim Pan Jan Emeryk zaraz po obję...
Żołnierz Polski nr 41 Warszawa dnia 13.10.1929 r.

6 Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu Pożegnanie Rezerwistów Rocznik06/I . Po półtorarocznym strzeżeniu granic Rzeczypospolitej 20 września 1929r. opuścili szeregi 6 baonu K.O.P. szeregowi rocznika 06/I . Już 19 września gromadki świeżych cywilów p...
"Kurier Wileński" nr 184 z dnia 14.08.1929r. zamieścił następującą informację:

Iwieniec. W dniu 10 sierpnia 1929 r. Teatr 6-go Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu wystawił 3 aktową komedię Michała Bałuckiego pod tytułem Radca pana radcy w reżyserii porucznika Szularskiego. Po przedstawieniu odbyła ...
Kurier Wileński wraz z Kurierem Wileńsko - Nowogródzkim nr 281 z 12.10.1937r.
WOŁOŻYN
- W Iwieńcu odbyła się wielka loteria fantowa, zorganizowana przez Korpus Ochrony Pogranicza i miejscowe społeczeństwo na budowę Domu Ludowego w Iwieńcu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Loteria dała około 1000 z ...
, 2010, ѴIII

-:
. . , , . . , ,

. 87 88

...
"Głos Warszawski" Nr 186 z dnia 2.10.1908 r. w wiadomościach "Na Litwie i Rusi" pinformował o finale
głośnej Sprawy o postawienie krzyża w Iwieńcu.

Sprawa o Krzyż

Jeden z dramatów, osnutych na tle religijnym, rozegrał się znowu na Białej Rusi. Historia jego jest taka:
W miasteczku Iwieńcu, w powiecie. mińs...
Żołnierz Polski 1925, R. 7, nr 36 (472) poinformował o budowie stadionu sportowego przez KOP Iwieniec


Wkrótce niewybredni dotychczas sportowcy zaczęli oglądać się za jakimś boiskiem i odpowiednimi urządzeniami. Wyszukaliśmy piękny plac obok koszar w Iwieńcu, nadzwyczaj malowniczo położony i w drugiej połowie...
Poświęcenie koszar Korpusu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu przez ks. biskupa Władysława Bandurskiego miało miejsce 2 sierpnia 1925r. w obecności dowódcy 2 brygady płk Józefa Olszyny - Wilczyńskiego, oraz okolicznych ziemian i tłumnie zgromadzonej miejscowej ludności, Dla uświetnienia uroczystości odbył się pokaz gimn...
Życie Radomskie nr 119 z dnia 20 maja 1953 poinformowało o osłonięciu pomnika Feliksa Dzierżyńskiego w Iwieńcu.

Pomnik Dzierżyńskiego w rodzinnym rejonie na Białorusi

Moskwa (PAP) Dziennik Prawda donosi, że w ośrodku rejonowym Iwieniec (Białoruska SRR, obwód Baranowicze), 17.05.1953 r. odbyło się...
"Kurier Nowogródzki" Nr 81 z dnia 23.03.1935r.zamieścił informację o próbie samobójczej w hotelu "Europa" w Iwieńcu.

- Usiłowanie samobójstwa.

w dniu 14 marca 1935r. w Iwieńcu, powiat Wołożyn, w hotelu Europa usiłował odebrać sobie życie przez wypicie dwóch butelek esencji octowej Kożuchowsk...
"Kurier Nowogródzki" Nr 105 z dnia 17.04.1936r. zamieścił informację o zabójstwie w afekcie w Pralnikach gmina Iwieniec.

Zastrzelił narzeczoną

Iwieniec. 22 letni Aleksander Hałaburda ze wsi Pralniki (gminy iwienieckiej, powiatu wołożyńskiego) zastrzelił 19-letnią Rozalię Osowską, służącą...
" "Kurier Wileński" nr 256 z dnia 17.09.1937 r. zamieścił informację o samobójczyni z Iwieńca.

- Wypiła esencji octowej w celach samobójczych. Kwiatkowska Rufinia lat 28, mężatka zamieszkała w Iwieńcu targnęła się na życie, wypijając flaszeczkę esencji octowej (kwasu octowego).
Powodem tego kroku ...
"Kurier Wileński" Nr 60 z 02.03.1935 r. zamieścił informację o samobójstwie mieszkańca Iwieńca.

Źródło: http://polona.pl/item/12662598/5/

Śmierć pod kołami pociągu

W dniu 27 lutego 1935r. o godzinie 17.20 na szlaku kolejowym Smorgonie Zalesie rzucił się w celach samobójczych pod pocią...
Gazeta "Ziemia Radomska" nr 33 z dnia 11.02.1932 r. zamieściła informację o ataku wilków na kupców żydowskich z Iwieńca.

Napadnięty przez wilki ze strachu stracił mowę

Wilno. Polska Agencja Telegraficzna 10 lutego 1932r. Na kupców Abrahama Kapłana i Zajdszura, jadących przez las, pomiędzy Rakowem, a Iwieńcem, ...
"Kurier Wileński" Nr 4 z dnia 05.01.1938r., zamieścił informację o Spółdzielni Rolniczej w Iwieńcu.

Nowogródzkie kupiectwo chrześcijańskie odczuwa duży brak swoich hurtowni. Niedawno odbyło się w Iwieńcu zebranie kupców polskich, którzy jednogłośnie postanowili wnieść do miejscowej Sp...
"Kurier Wileński" nr 90 z dnia 31.03.1939r. w którym zamieszczono informację o Iwieńcu.

Organizacja zbytu i spółdzielczości w Nowogródczyźnie

Sekcja Organizacji Zbytu i Spółdzielczości w Wołożynie w dniu 17 marca 1939r. przepracowała zagadnienia zbytu zbóż, nasion oleistych lnu, zbytu inwentarza i...
Kurier Wileński" Nr 50 z dnia 02.03.1928r., w którym umieściła informację o Iwieńcu.

Źródło: http://www.polona.pl/item/12565182/1/

Niesłychane wystąpienie księdza proboszcza w Iwieńcu

Otrzymaliśmy w dniu wczorajszym list od jednego z mieszkańców miasta Iwieńca, który komunikuje nam, &...
Głos Poranny Łódź nr 312 z dnia 20 listopada 1932 r. poinformował o pladze wilków w powiecie wołożyńskim.

Wilno: 19.11.1932 r. (Polska Agencja Telegraficzna) W środę w zaścianku Tułowicze w pobliżu Iwieńca zjawiło się stado wilków, które porwały kilkanaście sztuk różnego...
"Kurier Wileński" Nr 54 z dnia 01.03.1933 r.,poinformował o napaści wilków na handlarza koni.

Wczoraj do zaścianka Harniewo (między Tomaszewiczami a Kozłowszczyzną) wpadł zadyszany mieszkaniec miasteczka Iwieńca Władysław Jutkow, handlarz końmi i powiadomił sołtysa zaścianka, iż gdy przejeżdża...
Ilustrowany Tygodnik Samochód nr 4 z dnia 26 października 1930 r. zamieścił informację
o wypadku samochodowym.

Mołodeczno: Śpiący szofer spowodował katastrofę.

Na drodze z Rakowa do Iwieńca autobus Kresowianka prowadzony przez przemęczonego pracą szofera, wjechał na słup telegraficzny, rozbijaj...
Kurier Wileński nr 184 z dnia 14 sierpnia 1929 r. poinformował, że w Iwieńcu dnia 10 sierpnia 1929 r. Teatr 6-go Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu wystawił 3 aktową komedię Michała Bałuckiego pod tytułem Radca pana radcy w reżyserii porucznika Szularskiego. Po przedstawieniu odbyła się zabawa taneczna dla mieszka&...
W przedwojennym Iwieńcu wybudowano świetlicę pisał o tym Dwutygodnik "WIARUS" nr 46 z 1934r.

Echa strzeleckie z Iwieńca

Zdawałoby się że takie maleńkie miasteczko jak Iwieniec, nie zasługuje na szczególną uwagę. Jeżeli ktoś tak myśli, to powiadam mu, że się "mocno" myli. I tutaj wre życ...
"Nasz Przyjaciel" nr 46 z dnia 15.11.1931 r. , w której zamieściła informację o wypędzeniu hodurowców przez ludność w Iwieńcu .

Akcja agitacyjna sekty hodurowców i baptystów w powiecie wilejskim, mołodeczańskim i wołożyńskim zupełnie zmalała. Włościanie nie dają się namówi...
IWIENIEC

Dnia 27 lipca 1923r. odbyło się walne zebranie rzemieślników zamieszkałych w Iwieńcu, na którem, po zaznajomieniu się z celami i statutem Centralnego Towarzystwa Rzemieślniczego, postanowiono utworzyć Towarzystwo Rzemieślnicze, jako oddział Centralnego. Organizacja taka w Iwieńcu jest potrzebną i będzie po&#...
Na tzw białoruskiej liście śmierci opublikowanej przez "Nasz Dziennik" znajduje się nazwisko Maly - nauczyciel z Iwieńca, aresztowany 23-25.03.1940 r. w Iwieńcu, pow. Wołożyn, wywieziony z Iwieńca 12 maja 1940 r. przez 226. pułk, do Mińska trafił 12 maja 1940 r. Dalszy los jego jest nieznany.

Lista obejmuje 3870 nazwisk polskich o...
Szanowni Panstwo,
Szukam mojej rodziny ze strony ojca.Urodzil sie w Iviencu( lub okolicy) w 1932 roku,nazwisko-Wieslaw Maly(zmienil na Malynski)Brat jego Stefan Maly ur.13.12.1928 roku w miejscowosci Galimce,bral udzial w powstaniu u Puszczy Nalibockiej.Ojciec ich a möj dziadek Julian Maly zginal bez sladu w ktöryms z mordöw na Polakach.Babcia szukala go przez Czerwony Krzyz,ale ...
Drodzy Ojowie i drodzy parafianie jestem zauroczona zmianami w kosciele.Niech Pan Wam dalej blogoslawi.Pamietam w modlitwie...
ks. Bujnowski Leon ( 1891-1943). Ur. 16.06.1891 w Olszance k. Sokala. Należał do archidiecezji mohylewskiej, a następnie diecezji pińskiej. Był absolwentem metropolitalnego seminarium duch. w Petersburgu. Bezpośrednio po święceniach kapłańskim pracował jako wikariusz jednej z parafii w Moskwie (w 1917 było w tym mieście 27 700 kato...
Na cmentarzu w Iwiencu znajduje sie mogila zolnierzy Armii Krajowej wsrod nich Stanislawa Kruhlinskiego (Kruglinskiego???)
moze to ktos z Pani krewnych....
Uprzejmie proszę o poprawienie wezwania czerwonego kościoła - prawidłowo: kościół pw. św. Aleksego w Iwieńcu, zob. http://www.iwieniec.plewako.pl/zarys/index.html

Gratuluję doskonałego portalu radzima.org
Stanisław J. Plewako...
. . , , , ... " ", ... ... ...
Krzyż "Straży Mogił Polskich" (z Wrocławia) przy murze kościelnym oznacza miejsce, w którym w listopadzie 1938 r. mieszkańcy Iwieńca złożyli uroczyście szczątki Nieznanego Polskiego Żołnierza poległego w 1920 r. w walce o wolność i polskość Iwieńca. ...
Szczęść Boże,

Przesyłam najlepsze pozdrowienia dla o. Lecha Bachanka oraz dla wszystkich ojców franciszkanów pracujących w Iwieńcu.

Z modlitewną pamięcią,
Anna Kula ...
.. . . ...
czy wymieniony przez was ks. Wiktor Kulukas jest tą samą osobą,która była Kapłanem diecezji w Pińsku, święcony w Petersburgu w 1894 r.?
...
Pozdrowienia dla mieszkańców ziemi iwienieckiej, skąd pochodzi moja rodzina.Czuję ogromny sentyment do tych stron. ...
Iwieniec (czerwony kościół) parafia p.w. pw. Św. Aleksandra

1903 poczatek odprawiania nabożeństw przez proboszcza z kamienia w kaplicy cmentarnej.
1904-1907 ks. Lucjan Szczerba (w), był faktycznie filialista parafii Kamień
1904 pozwolenie na budowe murowanego kościoła
1905 (22.05) poświęcenie kamienia w&#...
Iwieniec (parafialny) p.w. Świętej Trójcy

1606 drewniana świątynia parafialna, jako pierwszy kościół, fundacja Jana Dwojna i potwierdzenie króla Zygmunta III.
1744 parafia w dekanacie mińskim; na terenie parafii znajdują się miejscowości: Wiwieniec, Starzynki, Wasiszki Ruckie, Beskowszczyzna, Wołma, Naborows...
Proboszczem Białego Kościoła pw. św. Michała był przed wojną ks. Frąckiewicz i ks. Hilary Pracz - Praczyński. Konspiracja iwieniecka gromadziła w kościele sprzęt medyczny, który po Powstaniu Iwienieckim 19 czerwca 1943 r., polscy partyzanci zabrali do lasu. W samo południe "Dzwon Marszałka" , dał sygnał do wy...
Dear Sirs/Madams


My name is Galina Kruglinski and my family is from Ivianiec. I am looking for some information of Kruglinski's tumbs that for sure are part of my family because sins I was a child, there were not others Kruglinski in Ivianiec. I am looking for grand grand fathers and I want to know if you have some information in your cementry about this familiy name.

thank yo...
Pozdrawiam rodzinę z Iwieńca i wszystkich mieszkańców,to moje rodzinne strony do 1957 roku teraz mieszkam w Lubine w Polsce. ...
!! ֳ . . ...
, . , . ᳢
...
Serdecznie pozdrawiam mieszkanców Iwienca.
Do 14 roku Zycia spędziłam w Iwiencu dziecinstwo ...
The first written mention: 1495?

Spelling variations:
Iwieniec Ivianiec Ivieniec Ivieniets Ivenets Ivenetz Ivianiec Iwienjec

Coordinates:
53 53'23.86"N, 26 44'26.29"E

What to see:

Lost heritage


Find your roots in Belarus and Lithuania
Administrative details of Poland before 1939, list of parishes, search for surnames and localities

Advt