> Minsk region > Vałožyn county > Ivianiec market town
Ivianiec. Catholic church of the Holy Trinity
Ivianiec

Ivianiec - travel guide - photos and attractions

Ivianiec. : Places of interest | selected photos

Ivianiec.  Catholic church of St. Alexius Catholic church of St. Alexius

Catholic church of St. Aleksy in Ivianiec

Ivianiec.   Museum of Apollinaris Pupko Museum of Apollinaris Pupko

Fragment of the interior of the museum

Ivianiec.  Small chapel Small chapel

The restored homestead chapel in Ivianiec

Ivianiec.  Synagogue Synagogue

Former synagogue in Ivianiec (Iwieniec)

Ivianiec. : Lost heritage | Photo

Ivianiec.  Catholic church of the Holy Trinity

Ivianiec. Catholic church of the Holy Trinity (1745) Photo © Wikipedia

Ivianiec.  Orthodox church

Ivianiec. Orthodox church (XIX/XX) Orthodox church in Ivianiec Photo < 1939

Comments

Kurier Warszawski nr 144 z dnia 26.05.1909 r. informował:

W Iwieńcu, powiecie mińskim, zmarł świętej pamięci dr. Aleksander Grużewski. Po skończeniu Uniwersytetu Warszawskiego przez lat kilkanaście praktykował w Warszawie. Zmuszony okolicznościami do opuszczenia Warszawy, osiadł w miasteczku Puchowiczach, a następnie mi...
Dziennik Urzędowy Województwa Nowogródzkiego nr 2 z dn. 28.02.1925 r. opublikował ogłoszenie następującej treści: Podaje się do wiadomości, że w Urzędach Pocztowych w Bohdanowie (pow. wołożyński) i Iwieńcu (powiat stołpecki) zaprowadzono służbę telegraficzną i telefoniczną bez przerwy w d...
" Żołnierz Polski nr 19 z dnia 12.05.1929r. zmieścił informację o walce żołnierzy z jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza ze skutkami powodzi.

Z ŻYCIA KOP. Akcja przeciwpowodziowa oddziałów KOP
Na odcinku kompanii Mikołajewszczyzna w dalszym ciągu wre praca oddziału pionierskiego 2 brygady KOP, któremu wysłano do...
Zbrojna Polska nr 264 Warszawa dnia 24.09.1937 r.

Dom Ludowy imienia Pierwszego Marszałka Polski
W miasteczku Iwieniec powiat wołożyński w roku 1934 zaprojektowano wybudowanie domu ludowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Miał to być pomnik pracy ku czci Wodza narodu.
Po założeniu fundamentów roboty budowlane przerwano....
Zbrojna Polska nr 266, Warszawa z dnia 18.10.1930 r.

Ogłoszenie

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 19.09.1930 r. pod nr 573 wciągnięto następujący wpis: Rejestr Handlowy Sp. III. 573 Firma Spółdzielnia Spożywcza 6 Baonu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu z odpowiedzialnością udziałami...
The first written mention: 1495?

Spelling variations:
Iwieniec Ivianiec Ivieniec Ivieniets Ivenets Ivenetz Ivianiec Iwienjec

Coordinates:
53 53'23.86"N, 26 44'26.29"E

What to see:

Lost heritage


Find your roots in Belarus and Lithuania
Administrative details of Poland before 1939, list of parishes, search for surnames and localities

Advt