> obwód witebski > rejon łoźnieński
Babinowicze. Cmentarz żydowski

rejon łoźnieński w zdjęciach