> obwód witebski > rejon dubrowieński
.

rejon dubrowieński w zdjęciach