> obwód mohylewski > rejon białynicki
Mieżonka. Cmentarz stary katolicki

rejon białynicki w zdjęciach