> obwód witebski > rejon lepelski > wieś Stare Ladno

Stare Ladno na mapie

Stare Ladno - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
Старое Лядна Старое Лядно Stare Ladno Staroje Ladna Staroye Lyadno Liadno Ljadno Staroje Liadna

Współrzędne geograficzne:
54° 56'11.15"N, 28° 45'45.76"E

Utracona spuścizna