> obwód witebski > rejon głębocki > miasto Głębokie
Głębokie. Cmentarz żołnierzy polskich poległych podczas wojny 1920 r.

Głębokie - zabytki | zdjęcia

Pierwsza pisemna wzmianka: 1514

Możliwe warianty:
Głębokie Hłybokaje Glubokoje Glebokie Glebokoye Glubokoye Hlybokaye Glybokaje Glebokie

Współrzędne geograficzne:
55 8'19.44"N, 27 41'14.79"E

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Głębokie. Miasto, jego ulice i znani ludzie

Głębokie jako miasto wymieniane było już w XVI wieku, a pierwsze o nim wzmianki pochodzą z 1514 roku. Położone przy ruchliwym trakcie z Wilna do Połocka rozwijało się pomyślnie, znane ze swych cieszących się powodzeniem targów. Niemniej, aż do 1940 roku nie posiadało praw miejskich; a i dziś brak mu atrybutu miejskości, jakim jest herb miasta.

Malowniczo położone na pagórkowatym terenie między jeziorami Głębokie, Wielkie i Podłużne; połączone rzeką Berezwecz. Przepływająca dziś przez miasto; niegdyś oddzielała województwa wileńskie i połockie, a także dobra należące do Despot-Zenowiczów, później Radziwiłłów, i Korsaków. Obie możne rodziny fundowały w swoich częściach miasta znakomite budowle: Zenowiczowie - zamek, zbór kalwiński i kościół pod wezwaniem św. Mikołaja; Korsakowie - kościół i klasztor karmelitów, kościół parafialny i kościół z klasztorem bazyliańskim w pobliskim Berezweczu. Z klasztorami fundowano szkoły prowadzone przez zakonników, bibliotekę, także szpital i aptekę. Większość tych budowli uległa zniszczeniu w czasie wojen z Moskwą, klasztor i kościół w Berezweczu zniszczono w roku 1970. Pozostał ozdobą Głębokiego kościół parafialny p.w. Św. Trójcy i zamieniony na sobór prawosławny, kościół karmelitów z fragmentem zabudowań klasztornych.

Obecne miasto tylko w nieznacznym stopniu posiada starą, historyczną zabudowę. Ładny jest trójkątny placyk z zielenią i fontanną, przy którym stoją dwa piękne, ocalałe kościoły. Również drewniane, malowane na żywe kolory domki z gankami w otoczeniu ogrodów robią bardzo miłe wrażenie. Domki mają przebogatą gamę rzeźbionych zdobień wokół okien, drzwi, ganków.

Z Głębokim związane są losy kilku bardzo znanych na świecie ludzi:

Paweł Suchoj (1895-1975)
Wybitny konstruktor samolotów. Studiował na uniwersytecie i politechnice w Moskwie. Pracował w moskiewskim Centralnym Instytucie Aerohydrodynamicznym. Był twórcą między innymi serii samolotów ponaddźwiękowych, oznaczonych od jego nazwiska symbolem Su. W jednej ze szkół średnich miasta znajduje się muzeum konstruktora.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz (1900-1939)
Żołnierz i znany pisarz. Członek POW, uczestnik wojny 1920 roku i Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

Ogromnie popularny autor powieści okresu międzywojennego; czytany i lubiany do dzisiaj. Autor scenariuszy filmowych; na podstawie jego powieści nakręcono wiele filmów i seriali telewizyjnych. Wielkie powodzenie jego utworów jest efektem sensacyjnej i wartkiej akcji i wnikliwej znajomości natury ludzkiej. Powieści, doprawione ciętym dowcipem i subtelną satyrą, czytane są jednym tchem; pozostawiając czytelnikowi wiele zagadnień do przemyśleń. Najbardziej znane to: Kariera Nikodema Dyzmy, Prokurator Alicja Horn, Dr Murek, Pamiętnik pani Hanki Znachor i Profesor Wilczur. Książki przyniosły mu sławę a nawet majątek. Zginął w czasie Kampanii Wrześniowej, jego prochy w roku 1978 sprowadzono do Warszawy i pochowano na cmentarzu powązkowskim.

Miasto Głębokie uhonorowało pisarza w setną rocznicę jego urodzin umieszczono tablicę pamiątkową w pobliżu kościoła, na domu w którym mieszkał. Na miejscowym cmentarzu zachowały się groby jego rodziców, Stefana i Stanisławy Mostowiczów.

Aleksander MiłoszOjciec poety i laureata Nagrody Nobla, Czesława Miłosza, sprawował w okresie międzywojennym w Głębokim funkcję inżyniera powiatowego. Słynny później syn bywał tu często.

A.O.
Na podstawie:
Grzegorz Rąkowski, Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny, Rewasz 2000
Wikipedia, wolna encyklopedia
Anna Matuszewska, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej 2001-2003


Głębokie. : Zabytki i atrakcje | zdjęcia

Głębokie. Sobór Narodzenia NMP Sobór Narodzenia NMP

Fasada zachodnia, fot. 2004

Głębokie. Miasto na starych fotografiach Miasto na starych fotografiach

Widok ogólny. Po lewej kościół parafialny , po prawej sobór Narodzenia NMP, dawny kościół karmelitów bosych. Fot. 1929 r

Głębokie. Cmentarz Kopciówka Cmentarz Kopciówka

Cmentarz Kopciówka w Głębokim

Głębokie. Ulice miasta Ulice miasta

Ulica przylegająca do dawnego placu targowego. W głębi sobór Narodzenia NMP, dawny kościół karmelitów bosych

Głębokie.  Kolumna upamiętniająca Konstytucję 3 Maja 1791r. Kolumna upamiętniająca Konstytucję 3 Maja 1791r.

Kolumna upamiętniająca Konstytucję 3-Maja 1791 r na cmentarzu Kopciówka

Głębokie. Kaplica cmentarna Kaplica cmentarna

Cerkiew-kaplica cmentarna Św. Eliasza

Głębokie. Krajobrazy Krajobrazy

Jezioro Głębokie i kościół Św. Trójcy

Głębokie.  Zabudowa w stylu Zakopańskim Zabudowa w stylu Zakopańskim

Budynki w stylu zakopiańskim na ulicy Wolnej

Głębokie. : Utracone spuścizna | zdjęcia

Głębokie. Pałac Radziwiłłów Pałac Radziwiłłów

Ostatnie zdjęcia muru pałacu, 04.10.2005 r

Głębokie. Synagoga Synagoga

Synagoga w Głębokim, widok ogólny

Głębokie. Meczet Meczet

Dom modlitwy w Głębokiem - elewacja frontowa (przedruk z: L. Kryczyński O Tatarach rzemieślnikach w Polsce. Lud\" 1932, t. XI)

Wiadomości