> obwód brzeski > rejon stoliński > miasto Dawidgródek
Dawidgródek. Miasto na starych fotografiach

Dawidgródek - zabytki | zdjęcia

Pierwsza pisemna wzmianka: XIV

Możliwe warianty:
- - Dawidgródek Davyd-Haradok Dawid Grodek David Gorodok Davyd Garadok

Współrzędne geograficzne:
52 3'20.88"N, 27 13'5.85"E

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Dawidgródek

Dawidgródek, położony malowniczo nad Horyniem, który przez wieki przepływał przez miasteczko. Był jego ważną arterią komunikacyjną i transportową między Litwą a Wołyniem. Obecnie zmieniono bieg rzeki; stare koryto Horynia w centrum miasteczka stało się spokojnym kanałem. Nie ma już też żeglugi na Horyniu. Miasto straciło korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych Pińsk-Mozyrz i Litwa-Wołyń, które ożywiało gospodarczo miasto. Obecnie jest małym miastem o sennym rytmie życia, rzadko odwiedzanym.

Miasto o długiej, bogatej i ciekawej tradycji, kultywowanej przez mieszkańców. Według legendy założył je w X wieku książę jaćwieski Dawid. Naukowcy określają powstanie Horodka (bo tak pierwotnie się nazywał) na XII wiek, na co wskazują dane archeologiczne. Horodek był stolicą udzielnego księstwa horodeckiego; w XIV wieku jego władca złożył hołd lenny Władysławowi Jagielle, a także nazwał gród na cześć syna Dawidgródkiem. Wtedy też został zbudowany nowy, drewniany zamek.

Od 1440 roku był Dawidgródek własnością książąt litewskich. Poprzez kolejnych Jagiellonów rządzony, lub nadawany zasłużonym, w roku 1565 trafił do Radziwiłłów wraz z ogromnymi dobrami ordynacji dawidgródeckiej.

Prawdopodobnie magdeburskie prawa miejskie otrzymał Dawidgródek w XVI wieku. W XVII wieku w czasie wojen kozackich i wojny polsko-moskiewskiej miasto zostało spalone i podupadło. Po rozbiorach straciło prawa miejskie, które odzyskało w 1836 roku. W XIX wieku, w związku ze swym korzystnym położeniem na skrzyżowaniu szlaków handlowych miasto rozwijało się bardzo dynamicznie, osiągając 8 tysięcy mieszkańców. Na początku XX wieku, przed I wojną światową liczyło 13 tysięcy mieszkańców. W okresie międzywojennym był Dawidgródek trzecim co wielkości miastem województwa po Brześciu i Pińsku - i liczył 11,5 tysiąca mieszkańców. Obecnie miasto ma około 7 tysięcy mieszkańców i nie pełni funkcji administracyjnych.

Dawidgródek był znany z wyjątkowo oryginalnych, często i chętnie noszonych strojów ludowych, niespotykanych w innych miejscach Polesia. Także ze specyficznych zawodów jakimi się trudnili mieszkańcy, zwani Horodczukami: handlem obwoźnym na ogromnym obszarze - serami, żurawiną, nasionami i lodami! Wyrabiane w okresie międzywojennym w Dawidgródku buty z cholewami cieszyły się sławą nie tylko w okolicy, ale w całej Europie wygodne, miękkie i absolutnie nieprzemakalne. Do dziś w Dawidgródku odbywa się ludowy karnawał noworoczny. Te oryginalne cechy przypisuje się dalekiemu, bo sięgającemu czasów księcia Witolda spokrewnieniu mieszkańców z osiedlonymi tu Tatarami.

A.O.
Na podstawie:
Grzegorz Rąkowski Czar Polesia, Rewasz 2001

Dawidgródek. : Zabytki i atrakcje | zdjęcia

Dawidgródek. Kościół Kościół

Kościół w Dawidgródku, 2005 r

Dawidgródek. Zamczysko Zamczysko

Widok na miasto z Góry Zamkowej. Fotografia 04.2010

Dawidgródek. Ulice miasta Ulice miasta

Centralna ulica miasta. Bruk z lat 1920-30 wykonany jest w taki sposób, że kamienie posklejano betonem w sześciokąty. Fot. 2005 r

Dawidgródek. Cerkiew św. Jerzego Cerkiew św. Jerzego

Fasada główna i boczna

Dawidgródek. Cerkiew Matki Bożej Kazańskiej Cerkiew Matki Bożej Kazańskiej

Cerkiew Matki Bożej Kazańskiej w Dawidgródku. Elewacja boczna

Dawidgródek. Miasto na starych fotografiach Miasto na starych fotografiach

Pożar Dawidgródka w 1936 r

Dawidgródek.  Pomnik kniazia Dawida Pomnik kniazia Dawida

Legendarny założyciel miasta, kniaź Dawid. Rzeźba w centrum miasta

Dawidgródek. Krajobrazy Krajobrazy

Kopaniec -trzecia rzeka w granicach miasta. Fot. 1998

Dawidgródek. : Utracone spuścizna | zdjęcia

Dawidgródek. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego

Dawidgródek. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (XVIII) Cerkiew na fotografii z lat 30 XX w (fragment)

Dawidgródek. Synagoga Chłodna

Dawidgródek. Synagoga Chłodna (XIX?) Synagoga Chłodna w Dawidgródku Foto © http://davidhorodok.netfirms.com | < 1939

Dawidgródek. Synagoga Stoliner Hasidim

Dawidgródek. Synagoga Stoliner Hasidim (XIX/XX) Synagoga Stoliner Hasidim w Dawidgródku Foto © http://davidhorodok.netfirms.com | < 1939

Wiadomości