Zabudowania XIX - pocz. w. , Krzyczew | Foto 7450 - Szkoła publiczna