Zabudowania XIX - pocz. w. , Krzyczew | Foto 7449 - Szkoła cerkiewna