Zabudowania XIX - pocz. w. , Krzyczew | Foto 7448 - Szkoła cerkiewna