Zabudowania XIX - pocz. w. , Krzyczew | Foto 7447 - Pozostałości szkoły rzemiosła