Zabudowania XIX - pocz. w. , Krzyczew | Foto 7446 - Pozostałości szkoły rzemiosła