Zabudowania XIX - pocz. w. , Krzyczew | Foto 7440 - Dom i sklep, fragment