Zabudowania XIX - pocz. w. , Krzyczew | Foto 7438 - Dom mieszkalny