Zabudowania XIX - pocz. w. , Krzyczew | Foto 7436 - Dom mieszkalny