Zabudowania XIX - pocz. w. , Krzyczew | Foto 7435 - Dom mieszkalny w Krzyczewie, początek XX w