Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 6076 - Mostek