Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 6075 - Ruiny lodowni